Mitt i allt pandemimörker dyker ett nytt otrevligt ord upp: coronafyllan. För många barn blir hemmakarantänen ett dysfunktionellt helvete, på motsvarande sätt som under långhelger. För dessa barn blir bristen på vanlig skoldag eller dagis ett dygn utan rutiner, där hemmasupandet skapar en otrygghet som inget barn ska behöva känna.

Även under normala omständigheter far dessa barn illa, men då finns en mättande skollunch, omtänksam och kärleksfull personal eller kanske den snälla idrottsledaren som en fast punkt i en annars skakig vardag. Just nu är alla vuxna förebilder borta, kvar finns en rädsla och oro som de här utlämnade men lojala barnen tvingas leva med dygnet runt.

I den svenska rapporten ”Alkohol och våld” framgår att en ökad alkoholkonsumtion med en liter per person och år ger 30.000 fler misshandelsfall. Mörkertalet vid speciellt kvinnomisshandel i hemmet är tyvärr stort.

Alkoholförsäljningen ökar i kristider, det har den alltid gjort och vi har redan sett hur Alkos försäljning ökat de senaste veckorna. Vi oroar oss med all rätt om permitteringshot, konkurser och restaurangstängningar. Vi får inte glömma alla de barn som inte syns och hörs, men som just nu far väldigt illa.

Företagandet och arbetsplatser genererar välfärd och ett välmående Åland. Det är mycket som kommer att bli bättre än tidigare när pandemin är över och vi tar krafttag för att skapa ett Åland 2.0. Den bästa socialpolitiken är en god arbetsmarknad, det starkaste socialarbetet uppnås genom en kommunreform.

John Holmberg (Lib)

lagtingsledamot

Det är lag på att hundar ska hållas kopplade. De hundägare som använder Tullarns äng som rastgård för sina okopplade hundar ska vara medvetna om denna lag.

Island ska öppna upp för turister. Hur gör de? Testning eller karantän? Vissa länder mäter kroppstemperaturen. Vad kan vi göra med kreativitet och säkerhet?

I Daniel Dahléns ledare den 22 maj framhålls planerna på en vindkraftspark i Torp, Eckerö, som en lyckad och säker satsning utan problem.

Med anledning av Daniel Dahléns ledare i måndagens tidning vill jag ge min syn på saken som förtroendevald i Lemlands kommunfullmäktige.

Frågan om att tv-sända stadsfullmäktiges sammanträden är betydligt vidare än bara en kostnadsfråga. Mariehamns socialdemokrater anser att sändningarna är viktiga för att stärka öppenhet och demokrati i staden.

Under mina snart åtta år i Europaparlamentet har jag skrivit hundratals spalter – om skarven, om Britanniens förhandlingar, om skog, om biodiversitet, om skatteflykt och om krångliga förhandlingar mellan politiska partier på hela spektret och med

Jag önskar framföra perspektiv samt förslag angående den nuvarande situationen för Ålands barn och ungdomar.

Polismästaren skriver att polisen i dessa coronatider gör sitt yttersta för att skydda kunderna mot smitta, till exempel vid förnyelse av körkort.

Läste i tidningen Åland, den 19 maj, med bestörtning att Dennis Jansson vill anlägga en discgolfbana i Tullarns äng och på Lilla holmen. Det kan väl aldrig beviljas. Det skulle vara ett helgerån mot en fridlyst park.

En ros till Sixten, pensionär för ditt inlägg angående

cyklister som inte plingar då de kommer på gångvägarna när man har både hund och barn som kan bli påkörda då farten är ganska hög.

”Livrädd”

Varför har Trobergshemmet ingen sysselsättningsterapeut, som finns på andra boenden?

Leije Portnoj

Hela världsekonomin är satt i gungning. Det finns skäl att anta att konsekvenserna blir stora och genomgripande. Underskottet i de offentliga finanserna ökar snabbt och den offentliga ekonomin försvagas kraftigt.

Vi har framför allt en intäktskris, inte en kostnadskris. Det gäller att säkra köpkraften hos konsumenterna. Det krävs för att få hjulen att rulla.

Fler insändare