Lever vi faktiskt i ett så fattigt samhälle att inte den som drabbats av cancer kan få gratis vård och resor till vård. Det är ju så man blir störtförbannad när man ser hur FPA behandlar folk.

Då man till exempel måste köra från Brändö till Åbo för strålning med mera så kommer man med nöd och näppe upp till FPA:s tak för ersättning. Det som går över betalar FPA men ersättninger räknas enligt minimi och motsvarar inte faktiska utgifter.

Inte heller att åka till stan och övernattningar ersätts fullt ut.

Den som drabbats av cancer i någon form har precis nog av att ha denna skugga över sej utan att betala en enda cent. Det måste vara självklart att alla ska samma chanser till ett fullödigt fortsatt liv efter behandling oberoende av vad man nått för samhällsställning och vad man har på sitt bankkonto.

Om ens ekonomi bestämmer om fortsatt liv, då är det mobbning från samhällets sida.

En hjärtesak kommer detta att vara om/då jag kommer till lagtinget.

Är det ett sådant samhälle vi vill ha som lägger sten på börda?

Kurt Holmberg (ÅLD)

kandidat i lagtings- och kommunalvalen

I onsdagens tidning skriver Pernilla Karlsson att det var ”några timmars” avbrott för en avdelning på

lördagen. Jag vet inte var den uppgiften kommer ifrån.

Ålands offentliga ekonomi var svag långt före coronapandemin. Finansministeriet gav för ett par veckor sedan ut en gedigen rapport om de finska kommunernas situation och utmaningar.

Så var ännu ett skolår till ända, men inte vilket skolår som helst. Vårterminen har inneburit utmaningar som ingen kunnat fantisera om, för alla inblandade parter.

Under senare tid har lärarnas behörighetskrav diskuterats på insändarplats.

Jag har under en längre tid följt med debatten om discgolfbanan i Mariehamn med stor sorg. Jag var initiativtagare och projektledare för discgolfbanan 2018 i Badhusparken.

Det har framgått i media att Föglö kommun har återigen vänt sig till Ålands landskapsregering i en fråga som trots flertal initiativ inte fått sin lösning. Frågan gäller servicenivån vid Överö färjfäste.

När man som anhörig ringer till Trobergshemmet för att avtala tid för träff med sin gamla mor så får man först svaret att det går bra klockan två, vilket är om cirka en timme.

Häromdagen såg jag ännu en överkörd igelkott. Vem körde på den? Såg du den inte? Körde du för fort? Eller satt du och stirrade på mobilen eller pratade i den samtidigt som du körde?

Lantrådet Veronica Thörnroos (C) säger att: ”Oron i samhället gör mig bekymrad”. Du borde förstå att människor har anledning att känna oro.

Den här regeringen har stått och trampat vatten ett tag nu.

Enligt företagsekonomiska principer ska cirka 10 procent av företagets omsättning vikas för administrativa kostnader och vinst. Jag har länge funderat över om den principen också följs inom offentlig sektor.

Vi är nu inne i en tid då dagstidningarna återkommande rapporterar om bränder i skog och mark.

Diskussionerna går för nuvarande heta framför allt på Facebook runt den av Lions Club Mariehamn/Lions Finland till Mariehamns stad donerade 9-håls discgolfbana som sedan i fjol är anlagd i Badhusparken, det vill säga inom ett allmänt park- och grö

Fler insändare