Apropå Ålandstidningens ledare den 4 februari: Bäste Henrik Herlin, nog är du en god talesman för De besuttnas rätt att besitta världen!

Självfallet är det de förmögna (underförstått ”drivande och produktiva personer”) som ska bo bäst och bekvämast – och där de kan finna ”sinnesro” (för att citera en tidigare insändare i frågan om lägenheter på Lotsberget, signerad Barbro Sundback (S)).

Att basera lägenhetspriser på bland annat ”råmaterialets pris, antal arbetade timmar och historisk prisinformation” kan ju varje tänkande individ förstå är en orimlig konstruktion, väl jämförbar med vad de (förhatliga!) ”sovjetiska prissättningsbyråkraterna” åstadkom.

Nej, här är det nationalekonomisk vetenskap som råder och då åkallar vi ”den subjektiva värdeteorin” enligt vilken saker och ting kan kosta hur mycket som helst, bara någon är villig att betala. (Vetenskap? Det där fattar ju vilken idiot som helst!).

Rättvisa? Tja, det lär väl avgöras av den subjektiva rättviseteorin(?). Det blir så enkelt med de subjektiva teorierna!

Det här låter väl som ”surt sa räven om rönnbären” och kanske är det så.

Det var dock trösterikt att läsa de Herlinska orden: ”En bostad är alltså inte alla bostäder, lika lite som en individ är alla individer”. Så befriande sant och klargörande!

Själv bor man bra i en tämligen ordinär lägenhet i Östernäs. Glad att jag kan hyra! Skulle aldrig ha råd att köpa.

Man undrar: byggs det numera några hyreslägenheter i kommunal regi? Åtminstone borde väl (S) ivra för ett sådant byggande!

P-A Kling, Lillängen

 

Ålandstidningens ledarskribent Henrik Herlin svarar:

Under ett lager av syrlig ironi tycker jag mig ana en önskan om ett större utbud av bostäder i lägre prisklasser. På den punkten är vi helt ense.

Den säkraste vägen dit är en ostörd bostadsmarknad. Kommunalt byggda bostäder vore en nödlösning med långsiktigt negativa konsekvenser.

Jag avser inte gå i polemik med Robert Horwood (18.2) om institutionen EU, då detta måttligt komplexa fenomen tycks befinna sig bortom hans perception, men det är svårt att låta karikatyren råda; när han lyfter pennan med EU i siktet är det inte f

Härom veckan kunde vi ta del av i media att en juniordomare i den åländska innebandyserien fick utstå hårda ord från en erfaren ledare efter slutsignal.

Diskussionen om skärgårdens framtid dominerades i valkampanjen av enstaka frågor, som färja eller tunnel till Föglö eller om en kommunsammanslagning är önskvärd. För att bredda debatten fokuserar Ålandstidningens insändarsida den här veckan på skärgården, och har därför bjudit in en skribent från varje skärgårdskommun för att ge sin vision om skärgårdens framtid. Sist ut är Malin Sandberg-Holmström, Brändö.

Gällande rekryteringen av förvaltningschef, har jag några frågor och tankar till regeringen:

Idéer av i dag är inte bara goda och dåliga utan de senare anses snarast sjukliga och förbud dryftas.

Med anledning av trenden att bildkonstnärer allt oftare underlåter att ge konstverken namn och i stället överlåter åt betraktaren att tolka vad tavlan betyder kan det vara intressant att få veta att man i Grönköping har dragit den yttersta konsekv

Diskussionen om skärgårdens framtid dominerades i valkampanjen av enstaka frågor, som färja eller tunnel till Föglö eller om en kommunsammanslagning är önskvärd. För att bredda debatten fokuserar Ålandstidningens insändarsida den här veckan på skärgården, och har därför bjudit in en skribent från varje skärgårdskommun för att ge sin vision om skärgårdens framtid. I dag: Satu Numminen, Kumlinge 

Jag måste börja med att tacka Maria Sundberg, som ställer upp och står vid min sida fast jag inte vet vem du är. Det betyder massor för mig.

Nu har Maxingebussen en gratis vecka under sportlovet. Ett bra initiativ som stadsbussen borde ha följt upp. För nu kostar det två euro att åka ner till centrum från södra stan och två euro tillbaka efter utfärden.

Det som skrivs om jordförsäljning och bulvaner visar en syn på åländsk jord som förskräcker. Låt mig påminna om Nationernas förbunds uppmaning till Finlands regering 24 juni 1921:

Öppen fråga till minister Alfons Röblom och minister Annette Holmberg-Jansson.

Finlands kommunikationsministerium tillåter 5G på Åland, en ny elektronik som ej ännu vetenskapligt hälsotestats.

Det är intressant men alls inte oväntat att ta del av Ålands statistik- och utredningsbyrås (Åsub) bedömning av det ekonomisk läget i kommunerna och möjliga kriterier för åländska kriskommuner.

Efter de senaste dreven i media och lagtingsoppositionen mot två av Obunden samlings lagtingsledamöter kan konstateras att partiet fortfarande lever och har hälsan.

Fler insändare