Kommentarer

Har Runa Lisa Jansson

Har Runa Lisa Jansson genomgått en reinkarnation? Inläggen det senaste halvåret och varit oerhört klarsynta och verkligen naglat problematiken inom diverse områden. Keep on the good work och detta är ingen ironi.

Förutom tillsynes ett Ditt

Förutom tillsynes ett Ditt hugskott angående Runa Lisa Jansson eventuella reinkarnation – instämmer tillfullo. Oavsett allt hon skriver faller en på läppen – eller inte – Runa Lisa Janssons, enligt Gräsrots förmenande, generellt både väl initierad och utomordentligt tydliga kritik gentemot egocentrisk grötmyndighet ”producerad” av folkvalda makthavare ... denna hennes egenskap, den har varit kännspak långt längre än ett halvår, den! I första rummet därvidlag framstår sedan länge hennes belysning av; Nina Fellmans allehanda ”kommunmodifieringar”, Mika Nordbergs ”Kortrutt” och Wille Valves ”äldreomsorg”. Insändarskribenten Doris Jansson däremot, såvitt känt är hon inte en folkvald makthavare. Ingen torde heller ha fog för att utnämna just henne till en grötmyndig framförare av sina religiösa övertygelser! Och just därför, Findus, borde Du nog allt, utan uppmaning därom, själv ha vett att skämmas för Din roll som ”rolighetsminister” under insändarrubriken: ”Fortsätt med undervisning om Guds nåd och kärlek” (5 juni 2019 kl. 22:06).

Citat: "Gällande Doris var

Citat: "Gällande Doris var inlägget skrivet med ironi". ... Ja, det behöver Du då sannerligen inte upplysa om! Däremot verkar Du inte vara riktigt helt på det klara med på vems bekostnad man med hedern i behåll kan marknadsföra sin roll som just ”rolighetsminister”.

Både tidningar och radio anser att mitt övertramp var så hemskt att det bör basuneras ut till hela Åland. Givetvis anser man att Ålands framtid gjorde rätt när de ”petade” mig från listan.

Ofattbart dåligt omdöme och svag politisk känsla att trumfa igenom beslut om hybridfärjan.

Från och med år 2018 har jag haft starkt fokus på äldreomsorgen i Mariehamn.

Ålands statistik- och utredningsbyrå publicerade nyligen sin återkommande rapport Befolkningsrörelsen till och från Åland 2018-2019.

Jag ställde följande frågor via mail till tidningarna och radion, men fick då inget svar:

”1. I vilket skede avser ni att informera allmänheten om vem, som har blivit polisanmäld, och samtidigt självklart låta personen komma till tals?

Stadens äldreomsorg har stor personalbrist. Just nu behöver man 25 närvårdare till Odalgården, Trobergshemmet och hemtjänsten. Det är ganska lätt att förstå att 50 färre händer ”på golvet” får konsekvenser.

Ålands framtid står fast vid sin grundläggande vision om självständighet för Åland på sikt. Vägen dit bör gå via ökat självbestämmande genom att Åland tar över behörighetsområden i den takt ålänningarna önskar.

Jag är uppvuxen i DDR, i ett samhälle där man levde i oron och rädslan att bli fördömd av en vän, vännina, arbetskamrat, grannen eller till och med sambon eller sin äktenskapspartner. Med stora konsekvenser som följd.

Hur smal ska åsiktkorridoren bli innan väggarna som omsluter korridoren spricker?

Ingen har väl missat samhällsdebatten om äldreomsorgen och demensvården som pågått senaste mandatperiod? Vi i liberalerna kan vi konstatera att vi är eniga om att det är en av de viktigaste frågorna vi har att jobba med.

Åland behöver en politik som tar omställningen till ett hållbart samhälle på allvar. Hållbarhet är inte ett modeord, inte en ”miljöfråga” – det är politik för framtiden.

Nej Stephan Toivonen, precis som när det gäller människor rangordnar jag inte företag.

Jag kontaktade Ålands framtid under våren när jag gick i nian. Orsaken var att jag var intresserad av att skapa ett ungdomsförbund eller grupp för dem.

Fler insändare