Kommentarer

Har Runa Lisa Jansson

Har Runa Lisa Jansson genomgått en reinkarnation? Inläggen det senaste halvåret och varit oerhört klarsynta och verkligen naglat problematiken inom diverse områden. Keep on the good work och detta är ingen ironi.

Förutom tillsynes ett Ditt

Förutom tillsynes ett Ditt hugskott angående Runa Lisa Jansson eventuella reinkarnation – instämmer tillfullo. Oavsett allt hon skriver faller en på läppen – eller inte – Runa Lisa Janssons, enligt Gräsrots förmenande, generellt både väl initierad och utomordentligt tydliga kritik gentemot egocentrisk grötmyndighet ”producerad” av folkvalda makthavare ... denna hennes egenskap, den har varit kännspak långt längre än ett halvår, den! I första rummet därvidlag framstår sedan länge hennes belysning av; Nina Fellmans allehanda ”kommunmodifieringar”, Mika Nordbergs ”Kortrutt” och Wille Valves ”äldreomsorg”. Insändarskribenten Doris Jansson däremot, såvitt känt är hon inte en folkvald makthavare. Ingen torde heller ha fog för att utnämna just henne till en grötmyndig framförare av sina religiösa övertygelser! Och just därför, Findus, borde Du nog allt, utan uppmaning därom, själv ha vett att skämmas för Din roll som ”rolighetsminister” under insändarrubriken: ”Fortsätt med undervisning om Guds nåd och kärlek” (5 juni 2019 kl. 22:06).

Citat: "Gällande Doris var

Citat: "Gällande Doris var inlägget skrivet med ironi". ... Ja, det behöver Du då sannerligen inte upplysa om! Däremot verkar Du inte vara riktigt helt på det klara med på vems bekostnad man med hedern i behåll kan marknadsföra sin roll som just ”rolighetsminister”.

Hur ska man tolka Nina Fellmans (S) i det närmaste hysteriska reaktion på skattekonsultens Kaj Grüssners s.k. gästledare i Ålandstidningen 12 juni?

Vilka löften ger ni Kumlingeborna, undrar Kumlinge kommundirektör i en insändare. Många av frågeställningarna och förslagen tangerar Centern syn på samhällsutvecklingen i skärgården och kan därför besvaras omgående.

Deltog detta år på det årliga bärkraftsmötet som åhörare. Det var ett varierande och intressant möte med föreläsning, debatt, presentation och ett inslag av sång.

Ålandstidningen vill verkligen visa sin ideologi och tagit ett politiskt steg rejält åt höger och det har de all rätt till. Men är det verkligen dagens verklighet?

Från sista december 2015 till juni 2019 har Kumlinges befolkning ökat från 308 till 320 invånare. Här mitt i skärgården arbetar vi hårt för att ge invånarna en god och kostnadseffektiv service.

Jag blev lite häpen över tidningen Ålands ledare i lördags.

Finland och Sverige tillämpar båda ett system med farledsavgifter för sjöfarten. Det betyder att de handelsfartyg som trafikerar i farlederna betalar en avgift till staten för att göra så.

Vid flera tillfällen har Viking Lines ankomsttider uppgetts felaktigt på Ålandstidningens sistasida, jämfört med tidsangivelser som uppgetts av Viking Line vid bokning.

I en replik till ledaren skriver Nina Fellman (S): ”Landskapet har inga skulder.”

Detta är en myt, som man nu och då framför. Replikerade för något år sedan även dåvarande finansministern då han framförde detta.

Inbrott, egendomsbrott och vandalisering, var och varannan dag just nu på Åland. Dessutom fortsätter drogerna att flöda fritt runt om på vår ö.

Vår nuvarande landskapsregering har inte bara försämrat kommunernas ekonomi (ändrade landskapsandelar), skapat en stor osäkerhet i kommunernan (kommunsammanslagnings förslagen), lagt fram stora lagframställningar med alldeles för korta remisstider

Apropå minister Fellmans inlägg i Ålandstidningen den 14.6.

Sommaren står för dörren och därmed går startskottet för betydligt mer alkohol vid fler tillfällen än under det mörka halvåret!

Fler insändare