Beklagar om jag felaktigt pekat ut MSF som arrangör för Poker Run men jag utgick från uppgifterna i tidningarna. Det uppges att Poker Run ska arrangeras igen 2021 i samband med Tall Ships Race. Kanske MSF kan medverka till att avstyra detta?

Utom den enorma klimat- och miljöpåverkan dessa båtar har, så är det inget som passar ihop med tysta och miljövänliga segelfartyg!

De båtar som deltar i Poker Run inte bara släpper ut enorma mängder koldioxid. Motorbåtar har ingen avgasrening och det innebär stora utsläpp av kväveoxider, som direkt göder havet. Dessutom släpper de ut oförbrända kolväten och partiklar.

Den mycket höga farten innebär ett stort hot mot alla sjöfåglar, kullarna skingras och blir lätta byten för rovfåglar eller blir direkt ihjälkörda. Sedan ska vi inte tala om bullerstörningarna. Finns det inga gränser för bullernivåer på sjön?

Ljud leds extra långt över vatten och stör alla som bor i närheten av sjön. Nästan varenda dag under sommaren kommer de här monstren dånande, gärna en stilla sommarkväll då man vill njuta av tystnad och stillhet! Ljudnivån är ofta i paritet med ett startande jetplan.

Jan Grönstrand

Ålandskompostens ägare Bengt Karlsson är missnöjd med beslutet att Ålands landskapsregering beviljar Svinryggen ett stödbelopp om 20 procent av byggkostnaderna (cirka 800.000 euro) för att uppföra ett biogasverk.

Vet ni vad tull betyder på norska?Strunt, nonsens eller dumheter.

Stort tack från hela mitt hjärta till alla boende efter den nyöppnade pilgrimsleden St Olav Waterway, S:t Olofs sjöled, som gjorde det möjligt för mig att i somras få vandra mellan Åbo-Grisslehamn.

Ingen på Åland kan i dag vara ovetande om skandalerna angående misskötta djur. Djurskydd på Åland fungerar inte! Man kan inte enbart beskylla brister på lagstiftning, organisatoriska problem eller otillräckliga resurser.

Klubbhuset Pelaren välkomnar alla som har/haft psykisk ohälsa att bli medlemmar och delta i den arbetsinriktade dagen.

Landskaps- och kommunalt anställda har ett Ålandstillägg för att kompensera det dyra Åland. Det är dags att införliva det även på pensionerna.

Jag tror Göte Winé gjorde misstaget att skriva av sig när han var som mest upprörd. Hade han läst om första stycket i min insändare hade han kanske sansat sig.

Som en god vän till mig sade: ”Politikerna borde fokusera på politiken och konkreta förslag i stället för att bara hugga och leta fel på varandra”. Så kände jag precis när jag såg debatten från Alandica.

Vad du kan förvänta dig av mig som lagtingsledamot:

• Jag vill jobba för ett åländskt kulturinstitut som inkluderar musik, dans, teater, konst och ett kulturcentrum som stödjer föreningslivet och skärgården.

Högljudd kritik har ofta riktats mot stadsplaneringen. Ingenting händer sägs det. Den kritiken kommer alltmer på skam. Det händer mycket och bra saker i staden.

Hej ålänningar! Jag kommer inte till er med en storstadsmänniskas arroganta attityd att ålänningar är få och små.

Ett fortsatt vitalt näringsliv kräver att vi vänder

blicken framåt.Milton Friedmans ideologi om att företagens enda moraliska skyldighet är att generera värde åt aktieägarna är död.

Svinryggens deponi Ab söker förnyat miljötillstånd för anläggningarna vid Svinryggen, eftersom miljötillståndet från 2005 ställer tillståndsvillkor, bland annat för behandling av lakvatten, vilka ännu inte har verkställts.

Fler insändare