Beklagar om jag felaktigt pekat ut MSF som arrangör för Poker Run men jag utgick från uppgifterna i tidningarna. Det uppges att Poker Run ska arrangeras igen 2021 i samband med Tall Ships Race. Kanske MSF kan medverka till att avstyra detta?

Utom den enorma klimat- och miljöpåverkan dessa båtar har, så är det inget som passar ihop med tysta och miljövänliga segelfartyg!

De båtar som deltar i Poker Run inte bara släpper ut enorma mängder koldioxid. Motorbåtar har ingen avgasrening och det innebär stora utsläpp av kväveoxider, som direkt göder havet. Dessutom släpper de ut oförbrända kolväten och partiklar.

Den mycket höga farten innebär ett stort hot mot alla sjöfåglar, kullarna skingras och blir lätta byten för rovfåglar eller blir direkt ihjälkörda. Sedan ska vi inte tala om bullerstörningarna. Finns det inga gränser för bullernivåer på sjön?

Ljud leds extra långt över vatten och stör alla som bor i närheten av sjön. Nästan varenda dag under sommaren kommer de här monstren dånande, gärna en stilla sommarkväll då man vill njuta av tystnad och stillhet! Ljudnivån är ofta i paritet med ett startande jetplan.

Jan Grönstrand

Med spänning kastade jag mig över det nya regeringsprogrammet för att läsa om den nya regeringens planer för äldreomsorgen.

Angående regeringens eventuella kostnader för avbryta kortrutten/tunnel till Föglö. Här är mina svar på frågorna.

• Vad kommer skadestånden bli på avbruten upphandling av kortrutten?

Sent ska en syndare vakna.

I den ursprungliga insändaren från S-lagtingsgruppen kritiserades Obunden samling och dess partiledare för att man tillåtit att jag fick ställa upp som kandidat i lagtingsvalet trots att jag av Åbo hovrätt hade dömts till ett villkorligt fängelsst

Då Alexander Kerenskijs provisoriska ryska regering störtades 7 november 1917 i vad som senare kom med sovjetisk terminologi att kallas ”oktoberrevolutionen” blev följden en skarp tudelning av det politiska fältet i Finland.

I början av mars 2019 fick styrelseledamoten Birgitta Johansson, ledamot av stadsstyrelsen, i uppdrag att boka ett presentationstillfälle inför stadsstyrelsen där utvärderingar, erfarenheter och arbetssätt skulle presenteras.

Att gå till personangrepp brukar betyda att argumenten tryter. Det är helt uppenbart när det gäller Marcus Måtars osakliga reaktion på den socialdemokratiska lagtingsgruppens insändare.

Nu är det adventstid, och vi väntar på julen, att ljuset ska återvända, att solen ska skingra alla mörka moln som döljer vår himmel, både utomhus och inombords.

Det är kanske denna tid på året, som det kan vara på sin plats att tala om flyktingpolitiken och flyktinghjälp. Den är en sak, som Åländsk demokrati har engagerat sig i.

Klarlägganden gällande Enerexit Ab:s tidigare styrelses beslut och de goda samarbetsförhållandena med stadsledningen (Tage Silander, Barbara Heinonen och Emma Dahlén) där fyra till antalet konstruktiva möten hölls med fullständig öppenhet.

Nej, det var ingen anonym ”kortfilm”, ”visad på Sjöfartsmuseet”, som så inspirerade kompositören Maria Grönlund att hon skapade konceptalbumet ”Songs of a sad sailor”, anmäld av Zeb Holmberg i Ålandstidningen den 4 december.

Det enda parti som veterligen ställt upp någon som dömts till ovillkorligt straff är Socialdemokraterna. Hur kan man då kritisera Obunden samling och dess ledning för att jag som dömts till villkorligt straff tilläts ställa upp i val för partiet?

I Ålands lagting sitter en lagtingsledamot, Marcus Måtar (Ob), med en nyligen fastslagen villkorlig fängelsedom för grovt ocker.

Fler insändare