Beklagar om jag felaktigt pekat ut MSF som arrangör för Poker Run men jag utgick från uppgifterna i tidningarna. Det uppges att Poker Run ska arrangeras igen 2021 i samband med Tall Ships Race. Kanske MSF kan medverka till att avstyra detta?

Utom den enorma klimat- och miljöpåverkan dessa båtar har, så är det inget som passar ihop med tysta och miljövänliga segelfartyg!

De båtar som deltar i Poker Run inte bara släpper ut enorma mängder koldioxid. Motorbåtar har ingen avgasrening och det innebär stora utsläpp av kväveoxider, som direkt göder havet. Dessutom släpper de ut oförbrända kolväten och partiklar.

Den mycket höga farten innebär ett stort hot mot alla sjöfåglar, kullarna skingras och blir lätta byten för rovfåglar eller blir direkt ihjälkörda. Sedan ska vi inte tala om bullerstörningarna. Finns det inga gränser för bullernivåer på sjön?

Ljud leds extra långt över vatten och stör alla som bor i närheten av sjön. Nästan varenda dag under sommaren kommer de här monstren dånande, gärna en stilla sommarkväll då man vill njuta av tystnad och stillhet! Ljudnivån är ofta i paritet med ett startande jetplan.

Jan Grönstrand

Bästa vandrare! I går då jag läste tidningen angående djurkadaver på en vandringsled på Vårdö, suckade jag lite och tänkte ännu en gång – nu får sig jägarna en känga, igen...

För en tid sedan kunde vi läsa om allt lägre nativitetstal i Finland och på Åland. Endast tre kommuner på Åland har ett födelseöverskott.

Röda korset Ålands distrikt önskar uttrycka sitt starka stöd för Erika Bomans gästledare i Ålandstidningen den 5 augusti. Åland behöver stärka sin kapacitet för psykiskt stöd och psykisk första hjälp på alla plan.

I sin krönika den 24 juli konstaterar biträdande professor i nationalekonomi Edvard Johansson: ”Även om det inte finns någon exakt gräns för när en stats skuldsättning blir för stor...” (i sig ett ganska märkligt konstaterande, med tanke på EU:s S

Visst, det finns statistik som visar att fler svarta skjuts av polisen i förhållande till folkmängden. Men det är så, att det är fattiga människor som mest råkar ut för polisens våld och skjutningar.

Jag vill bara berömma Röde orm för alla gratisresor och för den fina servicen.

Jag körde med bil i går (tisdag) från Storby och österut på huvudvägen mot Mariehamn. Till min fasa fick jag se att man har klippt bort alla vackra blommor längs huvudvägen och längs cykel- och gångvägen i Eckerö.

Bästa Albin och Berit. Hur orkar ni bara reta upp er på allt från Badhusparken till stadsbussen och Röde orm? Vilken negativ och tråkig attityd! Vi har det ju så otroligt bra här på vårt fridfulla vackra Åland.

Det gläder mig att min kollega i finans- och näringsutskottet John Holmberg (Lib) ställer sig till den lilla skara, som börjat granska pensionsfondens arbete.

Talentia uppmärksammar i en insändare i Ålandstidningen (4.8) att det behövs samarbetsanda och drivkraft i Kommunernas socialtjänst k.f. (KST). Från KST:s sida uppskattas initiativet.

Nej, jag håller absolut inte med lantrådet om att pensionsfondens nästan halva miljard euro är i trygga händer. Lantrådet är även tydlig med att denna regering inte kommer att laga något som inte är trasigt.

Det jag inte trodde kunde hända har hänt. Mia Hanström och jag är rörande överens! Detta i en fråga som må vara en bi(sak), men dock.

Jag vill ställa några frågor angående Eckerö/Birka:

Fler insändare