Kommentarer

Tänk att LR inte följer upp

Tänk att LR inte följer upp vilka personer och deras närstående i de olika föreningarna som erhåller lön eller konsultarvode! Detta är en fullständig fadäs och man måste gå till botten med detta. Man borde veta exakt hur mycket PAF bidrag person A, B och C erhållit i form av lön och konsultarvode och dessa uppgifter borde offentligöras när PAF bidragen offentliggörs. Därtill bör verkliga utfallet från året innan presenteras.

Problemet att det delas ut

Problemet att det delas ut bidrag i de flesta fall till socialdemokratiska föreningar är i och för sig ingen större katastrof. Betydligt värre är det när förfarandet sanktioneras ifrån högsta ort. Lantrådet och vicelantrådet var inte sena med att ge Mia Hanström fullt förtroende. Hela det politiska etablissemanget är som en enda familj man delar ut bidrag åt varann och blundar. Systemet borde reformeras för att man skall kunna vidmakthålla sunda demokratiska spelregler.

EU-valet kan ses som ett mer demokratiskt val än riksdagsvalet. Ålänningen har nu möjlighet att välja bland 269 kandidater på 18 olika listor. Och ålänningen kan rösta på precis vem som helst av dessa kandidater!

Om ett par veckor åker den åländska truppen till Reykjavik för att försvara Ålands färger i finalen i EMBLA Nordic Food Awards.

I dagens samhälle har begreppet hållbarhet funnit en stark ställning då det gäller miljöfrågor.

Två intressanta nyheter i dag tisdag 21.5.2019. Enligt de senaste galluparna i Finland förväntas Socialdemokraterna ha medvind i EU-valet. Det betyder ett mandat till. En ökning från två till tre mandat.

Vi har under många års tid sett hur trafiken ökat på Järsövägen (väg 30) och speciellt med avseende på gång-och cykeltrafikanter.

I höst kommer de invalda lagtingsledamöterna att få en höjning av deras arvoden med nästan hela 25 procent. Eller från 45.700 euro till 58.800 euro. Därutöver tillkommer diverse tillägg.

Jag har i EU-kampanjen konsekvent valt att säga vad jag själv står för, inte gå i polemik med mittenpartiernas och Ålands framtids kandidat Anton Nilsson.

Det är dags för Europa att välja väg. Snart är det val till Europaparlamentet. EU måste visa världen att vägen framåt är demokrati, marknadsekonomi och klimatsmart tillväxt. Då krävs tydliga röster i Europa.

Tack Jens Harberg för din fråga om sälen i Östersjön.Det är en framgångssaga att både säl och havsörn, på 1970-talet så hotade arter, nu har starka stammar igen.

Det går en grön våg genom Europa. Klimatfrågan är högst på agendan nästan överallt. Ungdomar demonstrerar för att visa sitt missnöje med vuxengenerationens handlingsförlamning.

Det finns ett stort engagemang bland många, speciellt ungdomar, idag för att minska på mängden plast som finns i vår natur.

Diverse osanningar sprids inför valet till EU-parlamentet. Något som kan liknas vid ett drev mot Camilla Gunell. Det är trist och ovärdigt en så frisk demokrati som Åland.

Efter regeringen Sipiläs fall har många ålänningar och svenskspråkiga i Finland hoppats att en mera svenskvänlig regering ska träda till i Helsingfors.

Fler insändare