Vilken statsmakt som vidtagit rätt åtgärder för att hindra coronapandemins framfart kommer säkert att analyseras många gånger än. Själv är jag förvånad och faktiskt litet skrämd över hur friska och krya 70-plussare gav upp sitt självbestämmande så lätt. Något jag inte trodde var möjligt i våra demokratiska samhällen!

Jag anser att Sverige var modigt som vågade lita på att medborgarna skulle ta mera eget ansvar mot smittspridningen än andra länder gjorde. Sedan har brister i äldrevården och det faktum att Sverige tagit emot många inflyttade som på grund av bland annat språksvårigheter inte nåtts av varningar om smittspridningen tyvärr drabbats hårdare än sina grannländer.

Janne Holmén skrev i sin senaste krönika i Ålandstidningen om vikten av vitamin D för att stärka vårt immunförsvar.

Redan på 80-talet visade forskning att mjölk från kor som gick fritt på bete i hagar, skogar och på stränder innehöll flera hundra spårämnen mer än från kor som inte fick beta och därmed åt mera ensidig föda. Hur många spårämnen i vår kost som förlorats genom den industrialisering som skett med odlingen och maten har knappast forskats i tillräckligt, om ens alls, och om och hur det påverkar vårt immunförsvar och vår hälsa.

För att inte alla samhällsmedel i framtiden ska slukas av sjuk- och äldrevård måste vi efter bästa förmåga själva försöka ta hand om vårt välmående! Någon annan lösning ser åtminstone inte jag.

Att åter vid nästa pandemi stänga samhället med troligtvis samma oerhört tragiska följd det nu lett till, kan inte få vara ett alternativ! Ångest och oro har brett ut sig i vårt samhälle, likaså ensamhet och mera våld i hemmet.

Uteblivet bistånd till fattiga länder gör att ännu fler barn inte kommer att vaccineras utan dör i de vanligaste barnsjukdomarna. Förutom svält.

Det blir ingen lätt situation våra politiker hamnar i när de ska fördela de EU-medel vi räknar med att få del av. Själv räds jag inga pandemier men känner oro för hur samhällskassan nu ska räcka till det livsviktiga miljöarbetet. Jag försöker trösta mig med att det parti, nämligen HI, som jag röstade på i senaste val insett att det inte är tid för konfrontationspolitik, utan att samarbete är det som nu måste gälla. Ändå måste miljöpolitiken ständigt vara i fokus!

Blåbärskogen väntar med mängder av underbara bär och då kan ju inte allt hopp vara ute! Så nyttiga och så goda!

Isabel Kvarnfors

Runa Lisa Jansson skriver i en insändare att skattemyndigheterna gör allt för många utredningar, skickar onödiga skattebeslut och som en följd av detta har behov av att öka personalen.

De allra flesta finländare och ålänningar tar coronaviruset på mycket stort allvar och följer alla rekommendationer mycket noga, vilket är en fantastiskt fin sak och styrka i vårt samhälle.

”Ansökte om utkomststöd – erbjöds tält och sovsäck” var rubriken i torsdagens Ålandstidning. ”Ålänningarna måste garanteras ett skyddsnät, ett nät som inte får vara håligt i vissa kommuner” skrev man i Nya Ålands ledare samma kväll.

Fyra miljoner av Sveriges besökare är finländare.

Det är alldeles klart att skattemyndigheterna hela tiden känner ett utökat behov av sysselsättning. Man skickar ut ett flertal skrivelser om olika beskattningsbeslut och verkningarna av dessa.

Tips till ÅCA: Gör som Ålands skogsindustrier och sänk priset på råvaran. Då blir det större vinst.

”Ekonom”

Bästa vandrare! I går då jag läste tidningen angående djurkadaver på en vandringsled på Vårdö, suckade jag lite och tänkte ännu en gång – nu får sig jägarna en känga, igen...

För en tid sedan kunde vi läsa om allt lägre nativitetstal i Finland och på Åland. Endast tre kommuner på Åland har ett födelseöverskott.

Röda korset Ålands distrikt önskar uttrycka sitt starka stöd för Erika Bomans gästledare i Ålandstidningen den 5 augusti. Åland behöver stärka sin kapacitet för psykiskt stöd och psykisk första hjälp på alla plan.

I sin krönika den 24 juli konstaterar biträdande professor i nationalekonomi Edvard Johansson: ”Även om det inte finns någon exakt gräns för när en stats skuldsättning blir för stor...” (i sig ett ganska märkligt konstaterande, med tanke på EU:s S

Visst, det finns statistik som visar att fler svarta skjuts av polisen i förhållande till folkmängden. Men det är så, att det är fattiga människor som mest råkar ut för polisens våld och skjutningar.

Jag vill bara berömma Röde orm för alla gratisresor och för den fina servicen.

Jag körde med bil i går (tisdag) från Storby och österut på huvudvägen mot Mariehamn. Till min fasa fick jag se att man har klippt bort alla vackra blommor längs huvudvägen och längs cykel- och gångvägen i Eckerö.

Fler insändare