Kommentarer

Bästa Carina Eriksson,

Bästa Carina Eriksson, hittills har "allt avfall" på allas vårt lilla Åland visat sig vara en resurs blott och bart för Misesyndromets vidmakthållare. Dessbättre, om de hushåll som finansierar detta maktfullkomlighetskalas – ett globalt föredöme, liksom – om merparten av de hushållen kom till insikt om den krassa verkligheten ... ja, då skulle nog samtliga berörda hushåll – kalasets finansiärer – ganska så snabbt befinna sig i en framtid begåvad med gängse nordiska avfallsutgifter.

Ännu en politisk insändare

Ännu en politisk insändare fullproppad med utopiskt dravel. Kan man verkligen tro sig kunna ta sig in i Lagtinget genom att skriva "klimatinsändare" utan någon som helst insikt om den globala klimatverklighet som även påverkar Åland? Varför inte förbjuda vattenskidåkning och vattenskotrar i stället? De har förmodligen en större klimatpåverkan (för att inte tala om det störande oljudet) än vad morgonduschen har.

Är så trööööt på alla dessa

Är så trööööt på alla dessa klimatinsändarne. De säger absolut inget konkret. Industrin runt avfallshanteringen har för länge sedan insett att avfallet är en resurs. Vad är nytt? 80-90 procent ex av bilarna återvinns och bristen på vissa metaller påtvingar mer inte mindre återvinning.

Fredrika Fellman skrev en ledare i Nya Åland den 11 juli 2019 med rubriken: ”Den faktafrånvända tron och den nya missionen”.

”År 2030 ska de åländska vajerfärjorna vara utsläppsfria, det enligt hållbarhetsagendan som Ålands landskapsregering antagit.” (Ålandstidningen den 13 juli)

Läs och begrunda följande citat från denna tidnings gästledare den 16 juli:

Enligt en artikel i Svenska Yle har det i flera franska regioner under 2000-talet fötts fler barn som saknar armar, ibland även ben. Man har försökt hitta anledningen men inte kunnat finna något klart svar.

Dagens samhälle bygger på information, både för att bekräfta men också för att erhålla kunskap. Däremot så har utvecklingen inom just digitaliseringen på Åland gått långsamt men vi börjar se tendenser på att tempot ökar.

Gå ut i skogen. Se hur mycket bär och svamp det finns- och hur det grönskar! Temperaturen är lagom, regn har vi fått.

Om landskapsregeringen, lagtinget eller möjligen stadsstyrelsen diskuterat eventuella minnesmärken till självstyrelsens ära så har det gått mig obemärkt förbi.

För ett år sedan gick diskussionerna heta. Rubrikerna i såväl lokal som internationell media var ödesmättade. World Meterological Institute påvisade hur extremtemperaturer uppmättes på flera håll i världen och med dessa även extremhändelser.

Årets svala och fuktiga sommarväder gynnar fästingen. Det gäller därför att vara extra uppmärksam. I Finland har vi i dag två växande epidemier – TBE och borrelia som sprids av fästingar.

Den 1 juli tog Finland över EU:s roterande ordförandeskap. Under de kommande sex månaderna kommer Finland att sitta som ordförande i ministerrådets möten. Ordförandeskapet sker under en viktig tid.

Efter midsommar åkte vi med Viking Grace från Stockholm till Mariehamn.

Många av den yngre generationen tackar nej till att ställa upp i val, eller engagera sig i politiken. Man har inte tid, man vet inget om politik, man har inte lust.

I två artiklar kring förnyelsebar energi tar professorerna Per-Olof Johansson och Bengt Kriström upp problemen kring subventioneringen av dessa.

Fler insändare