Beslut om att samtycka till utbyggnad av 5G-nätet på Åland togs av mig på enskild föredragning den 28 januari detta år. Det kan ifrågasättas hur stor påverkan på processen vi kunde ha haft genom att ställa oss på tvären gällande tilldelningen av koncessionerna. Det ligger i vilket fall som helst inte i Ålands intresse att motsätta oss utbyggnaden av 5G-nätet.

Att tillåta utbyggnad av 5G-nät på Åland skapar förutsättningar för etablering av nya företag som behöver en digital infrastruktur för att utvecklas samt möjliggör en fortsatt utveckling för befintliga företag. Det är viktigt att Åland hänger med i den tekniska utvecklingen i vår omvärld för att vi också i framtiden ska vara en välmående region.

När beslut tas om Ålands nya ekonomiska system kommer detta att bli ännu viktigare då landskapets inkomster kopplas närmare till förvärvsarbete och de åländska företagens framgångar. Det är således extra viktigt just i skenet av den självstyrelsepolitiska utvecklingen att vi är och förblir ett landskap där goda förutsättningar finns för företag att utvecklas och frodas.

Vad gäller de påstådda negativa hälsoeffekterna av ett 5G-nät som förs fram lite nu och då vill jag säga att det alltid kommer att finnas risker med ny teknik och att vi aldrig med 100 procents sannolikhet kan säga om något är helt ofarligt.

Det finns flera exempel på när människan prövat nya kemikalier eller teknik som senare visat sig skadliga, exempelvis DDT och radioaktivitet. Människan begår misstag och lär sig av dessa, åtminstone en del av dem. Det är en del av den mänskliga utvecklingen. Specifikt för 5G-nätet finns det dock inga belägg för att det skulle vara farligt.

Det kommer alltid att finnas oro över den tekniska utvecklingens inverkan på människan. Det fanns det när tåg började köras, när mobiltelefoner började användas, och när internet introducerades. Den tekniska utvecklingens bidrag till samhällets välstånd ansågs i dessa fall överväga de potentiella negativa hälsoaspekterna för samhället som helhet.

På liknande sätt bör introduktionen av 5G-nätet betraktas. Den tekniska utvecklingen kommer att fortsätta och personligen är jag en av dem som välkomnar ny teknik som bidrar till ökat välstånd för det åländska samhället.

Christian Wikström (Ob)

infrastrukturminister

Vi kan se i tidningen att Ålandsbanken planerar att dela ut dividender om 15,6 miljoner euro. Vi kan även läsa att Europeiska centralbanken har gett en rekommendation att inga dividender bör utbetalas förrän tidigast den 1 oktober 2020.

Ja, lagtingsledamot Camilla Gunell (S), landskapsregeringen tar ansvar för hela Åland, tillsammans med kommunerna. Vårt första krispaket ska snabbt säkra vårdens, de permitterades och arbetslösas samt företagens akuta behov av finansiering.

I skuggan av covid-19 måste vi komma ihåg att det även pågår annat inom den politiska världen på Åland. Saker som även de kan få konsekvenser för den framtida folkhälsan.

Sitter i morgonsoffan och läser om stadens om tjänstemän som gjort mistag, men som erkänner det och som hanterar felet efter regelverket så det blir bra.

Jag är nöjd. Tack från en medborgare.

”Duttpennan”

Först skulle jag vilja betona att följande grundas på hörsägen, inte på egen iakttagelse.Dock skulle jag inte tro att berättaren motiveras av illvilja mot den tredje personen i fråga och jag misstänker därför inte denne för att ljuga.

I lagtingets debatt om tilläggsbudgeten förra veckan utlovades att redan denna vecka skulle finansministern och regeringen påbörja arbetet med nästa tilläggsbudget som skulle ha kommunernas behov i fokus.

Mitt i allt pandemimörker dyker ett nytt otrevligt ord upp: coronafyllan. För många barn blir hemmakarantänen ett dysfunktionellt helvete, på motsvarande sätt som under långhelger.

Saltviksborna intar rätt perspektiv på frågan (Ålandstidningen 27.3) när de ifrågasätter omfattningen av området som ska ingå i havsplanen.

I min senaste insändare om landskapet ska låna pengar från banken för att finansiera sin tilläggsbudget polemiserar jag mot uppfattningen att Paf-pengar är det enda rätta i detta nu.

Alltså vad händer, samhället sätter sina medmänniskor i en framtida psykisk ohälsa. Folk blir permitterade och andra får jobba dubbelt, skolbarn får uppgifter som om de hade två vuxna och inga syskon till hands.

Nu tycker jag att livsmedelsbutikerna inför ett nytt system med att på kassadisken införa ett mellanrum med en halv meter mellan varje ny kunds varor. Vi kan kalla det värnavstånd.

Hur entusiasmerar man sin personal när det är känt att man seglar i motvind? Jo, samtidigt som man informerar om permitteringarså ställs det krav på att personal ska komma till arbetet med egna skyddskläder!

Med anledning av lagtingets beslut om en tillfällig förhöjning av dagpenningen florerar det på sociala medier och till och med i lagtinget felaktig information i sakfrågor.

Fler insändare