Avsändaren ”Röstberättigad” kritiserar återigen vårt förslag att skattebefria pensionsinkomster upp till 15.000 euro/år, trots att vi redan svarat på frågan.

Den som saknar arbetspension har endast folkpension samt ett tillägg i form av garantipension. Folkpensionen minskar stegvis om mottagaren har arbetspension. Garantidelen försvinner helt om arbetspensionen överstiger på 242,49 euro/månad.

Gränsen för då pensionstagaren börjar betala kommunalskatt går vid en totalpension på 1.031,60 euro/månad eller 12.379,20 euro/år. Vid en pensionsinkomst på 1.281,60 euro/månad eller 15.379,20 euro/år är skatten, enligt FPA:s tabell, 135 euro/mån eller 1.620 euro/år.

Med vårt förslag skulle alltså en person med en pensionsinkomst på 15.000 euro/år få minst 1.500 euro mer i börsen.

Eftersom gränsen för att betala statsskatt går vid 17.600 euro/år är detta Ålands behörighet.

För att även stödja de fattigaste pensionärerna är ÅF öppna för att införa till exempel ett högkostnadsskydd för äldreomsorgsavgiften.

Ålands framtid

I onsdagens tidning skriver Pernilla Karlsson att det var ”några timmars” avbrott för en avdelning på

lördagen. Jag vet inte var den uppgiften kommer ifrån.

Ålands offentliga ekonomi var svag långt före coronapandemin. Finansministeriet gav för ett par veckor sedan ut en gedigen rapport om de finska kommunernas situation och utmaningar.

Så var ännu ett skolår till ända, men inte vilket skolår som helst. Vårterminen har inneburit utmaningar som ingen kunnat fantisera om, för alla inblandade parter.

Under senare tid har lärarnas behörighetskrav diskuterats på insändarplats.

Jag har under en längre tid följt med debatten om discgolfbanan i Mariehamn med stor sorg. Jag var initiativtagare och projektledare för discgolfbanan 2018 i Badhusparken.

Det har framgått i media att Föglö kommun har återigen vänt sig till Ålands landskapsregering i en fråga som trots flertal initiativ inte fått sin lösning. Frågan gäller servicenivån vid Överö färjfäste.

När man som anhörig ringer till Trobergshemmet för att avtala tid för träff med sin gamla mor så får man först svaret att det går bra klockan två, vilket är om cirka en timme.

Häromdagen såg jag ännu en överkörd igelkott. Vem körde på den? Såg du den inte? Körde du för fort? Eller satt du och stirrade på mobilen eller pratade i den samtidigt som du körde?

Lantrådet Veronica Thörnroos (C) säger att: ”Oron i samhället gör mig bekymrad”. Du borde förstå att människor har anledning att känna oro.

Den här regeringen har stått och trampat vatten ett tag nu.

Enligt företagsekonomiska principer ska cirka 10 procent av företagets omsättning vikas för administrativa kostnader och vinst. Jag har länge funderat över om den principen också följs inom offentlig sektor.

Vi är nu inne i en tid då dagstidningarna återkommande rapporterar om bränder i skog och mark.

Diskussionerna går för nuvarande heta framför allt på Facebook runt den av Lions Club Mariehamn/Lions Finland till Mariehamns stad donerade 9-håls discgolfbana som sedan i fjol är anlagd i Badhusparken, det vill säga inom ett allmänt park- och grö

Fler insändare