Avsändaren ”Röstberättigad” kritiserar återigen vårt förslag att skattebefria pensionsinkomster upp till 15.000 euro/år, trots att vi redan svarat på frågan.

Den som saknar arbetspension har endast folkpension samt ett tillägg i form av garantipension. Folkpensionen minskar stegvis om mottagaren har arbetspension. Garantidelen försvinner helt om arbetspensionen överstiger på 242,49 euro/månad.

Gränsen för då pensionstagaren börjar betala kommunalskatt går vid en totalpension på 1.031,60 euro/månad eller 12.379,20 euro/år. Vid en pensionsinkomst på 1.281,60 euro/månad eller 15.379,20 euro/år är skatten, enligt FPA:s tabell, 135 euro/mån eller 1.620 euro/år.

Med vårt förslag skulle alltså en person med en pensionsinkomst på 15.000 euro/år få minst 1.500 euro mer i börsen.

Eftersom gränsen för att betala statsskatt går vid 17.600 euro/år är detta Ålands behörighet.

För att även stödja de fattigaste pensionärerna är ÅF öppna för att införa till exempel ett högkostnadsskydd för äldreomsorgsavgiften.

Ålands framtid

Åland behöver en biogasanläggning av flera orsaker. Åland behöver även fler företag och vi måste vara rädda om våra entreprenörer.

Med tanke på kritiken mot landskapsregeringens beslut att välja att finansiera en biogasanläggning vid Svinryggens deponi framom Ålandskomposten är det viktigt att notera följande fakta:

Gratulerar till din valvinst. Som skärgårdsbo är jag en aning oroad över ditt tillträde efter jag läst vad du slänger ur dig angående en levande skärgård.

För åtta år sedan satt jag i Strasbourg och åt en middag med Oriol Junqueras. I veckan dömdes han av den spanska högsta domstolen till 13 års fängelse för uppvigling.

Det regnade hela söndagen, med korta mellanrum. Många fann ändå vägen till valbåsen runt om i landskapet Åland.

Även om den förra landskapsregeringen levererade en mängd reformer med bland annat grundskollag, socialvårdslagar, kommunreformlag och inledde reformeringen av skärgårdstrafiken efter decennier av diskussioner, så återstår mycket.

Varför investera hundratals miljoner i infrastruktur i skärgården? Det innebär svår miljöbelastning och eventuella driftsbesparingar äts upp av kapitalkostnaderna.

Ålandskompostens ägare Bengt Karlsson är missnöjd med beslutet att Ålands landskapsregering beviljar Svinryggen ett stödbelopp om 20 procent av byggkostnaderna (cirka 800.000 euro) för att uppföra ett biogasverk.

Vet ni vad tull betyder på norska?Strunt, nonsens eller dumheter.

Stort tack från hela mitt hjärta till alla boende efter den nyöppnade pilgrimsleden St Olav Waterway, S:t Olofs sjöled, som gjorde det möjligt för mig att i somras få vandra mellan Åbo-Grisslehamn.

Ingen på Åland kan i dag vara ovetande om skandalerna angående misskötta djur. Djurskydd på Åland fungerar inte! Man kan inte enbart beskylla brister på lagstiftning, organisatoriska problem eller otillräckliga resurser.

Klubbhuset Pelaren välkomnar alla som har/haft psykisk ohälsa att bli medlemmar och delta i den arbetsinriktade dagen.

Landskaps- och kommunalt anställda har ett Ålandstillägg för att kompensera det dyra Åland. Det är dags att införliva det även på pensionerna.

Fler insändare