Januari och februari = bra kampanjmånader

I januari och februari kan du investera i relativt sett högre share of voice. Share of voice eller andel av marknadsbruset korrelerar långsiktigt med marknadsandelar, d.v.s. hög share of voice = hög marknadsandel. I januari är bruset inte lika intensivt och då finns det möjlighet att investera i en relativt sett högre andel av bruset. Ålandstidningen erbjuder dessutom några riktigt spännande januaripaket.