Några av de som jobbar på Jålits redaktion.<@Fotograf>bild: Hülya Tokur-Ehres

Jålit ordnar fest på Pub Bastun

”Vi hoppas på att det kommer mycket folk”.

”Jålit” ska lyfta nöjesjournalistiken på Åland

”Ska finnas sådant som är intressant för alla åldersgrupper. Det ska vara en mix”.