Foto:

Vi arbetar alla gratis

Årets dagar är för få för höga skatter. Det gäller både kvinnor och män.

Om du är kvinna arbetar du nu gratis resten av året.

Det är centralorganisationen för fackförbund STTK som uppmärksammar att kvinnor tjänar 84,3 procent av männens lön, vilket på ett kalenderår motsvarar den 4 november. Från och med det datumet fortsätter männen alltså att håva in kosing medan kvinnorna redan har uppnått årets pensum.

Kampanjen bygger givetvis på en mängd olika förenklingar. Däremot får man väl ge pr-kredd till STTK för att förstå att budskap ibland behöver lindas in i mer vardagliga förpackningar för att bättre nå fram till mottagaren.

Inte bara är den årliga kalendern en begriplig måttstock, men i det här fallet går den också att använda för att mäta framsteg. Förra året inföll nämligen ”kvinnornas lönedag” (den här ledarsidan gör lite gratisarbete åt STTK genom att översätta namnet på den enspråkigt finska kampanjen till svenska) den 1 november.

Se, vi har vunnit tre dagar! Bara 57 kvar! Att man cirka år 2040, då lönemässig jämställdhet har uppnåtts om saker fortsätter i samma takt, med säkerhet har hittat en ny orättvisa att kampanja om är däremot lika säkert som att skatten måste betalas.

När STTK väljer att använda formuleringen att kvinnor arbetar utan lön resten av året fingrar de nämligen även på en måttstock som länge använts av Skattebetalarnas förening i Sverige och av Skattebetalarnas centralförbund i Finland.

Skattefridagen respektive ”dagsverkesdagen” (taksvärkkipäivä) uppmärksammar den dag då en arbetande person i medeltal har betalat alla sina skatter för året och därmed äntligen tjänar pengar åt sig själv. I år inföll dagen den 18 juli i Sverige och den 9 juni i Finland.

Även i de fallen går det att ifrågasätta uträkningarna, men det pedagogiska värdet är ändå stort. Satt på en kalender blir det extra tydligt att man behöver jobba mer än halva året bara för att ge staten vad den tillfaller.

Att den finländska organisationen dessutom använder ordet dagsverke i sin kampanj är särskilt pikant. De obligatoriska arbetsdagar som torpare tvingades utföra åt godsherrarna var inte bara obetalda, utan inföll dessutom inte sällan under odlingens högsäsong då torparens egna odlingar också behövde skötas om. De var årets mest värdefulla arbetsdagar, och dem tvingades man ge bort gratis.

Dessa två skattebetalarföreningar gör ett viktigt arbete och förtjänar mer uppmärksamhet. Till skillnad från STTK driver de dessutom frågor som gynnar alla skattebetalare, oavsett kön.

Bägge har som grundprincip att skattepengar ska användas effektivt, och att det bästa sättet att uppnå det är att inte göda staten med mer pengar än nödvändigt. Sparsamhet är en dygd, helt enkelt.

De flesta frågor de driver är politiska, i den meningen att de försöker påverka politiska beslut. Skattefri- och dagsverkesdagen är dock inriktade på befolkningen i stort. Ju fler som blir medvetna om hur mycket de betalar i skatt, desto större chans att de röstar för skattesänkande politiker.

Skattebetalarnas förening driver också en fråga som varje privat arbetsgivare kunde låta sig inspireras av, nämligen att arbetsgivaravgifterna ska skrivas ut i lönebeskedet.

Arbetsgivaren betalar trots allt en hel del mer för sina anställda än vad som framgår av den månatliga specifikationen. Det är inte mer än rätt att inkludera alla kostnader, så det står fullständigt klart för alla vad den verkliga skatten är.

Beskattningsnivån har kommit något i skymundan i den politiska debatten de senaste åren, först på grund av ekonomisk kris och sedan på grund av en viss viruspandemi. När det nu står klart att ingendera kommer att försvinna fullständigt under de närmaste åren vore det bra om skatten än en gång får den uppmärksamhet den förtjänar.

Antalet arbetsdagar på året är trots allt begränsat. Det borde vara i allas intresse att de används på bästa möjliga sätt.

Den här ledarsidan förespråkar inga revolutionära förändringar i beskattningsnivån. Genomtänkta sänkningar, lite i taget, är vägen att gå.

På det sättet kan alla, både män och kvinnor, få betalt för sitt arbete några dagar till.

Hittat fel i texten? Skriv till oss