Foto:

Välinvesterade pengar

Det åländska kulturundret växer sig allt starkare. Det ska vi ta tillvara och utveckla. Det är en vinst för hela samhället.

Det åländska samhället är unikt på många sätt. Under firandet av självstyrelsen var det flera talare som framhöll att Åland och ålänningen många gånger överträffar sig själv och andra. Inte minst syns det i den rika floran av företag – med de två åländska börsbolagen i främsta led. Men det stannar inte där.

Åland och ålänningen tar för sig på flera plan och värt att lyfta är det åländska kulturundret.

Kulturundret är inte något som kommit över en natt. År av undervisning och goda möjligheter för åländska ungdomar att odla sitt musik-, dans- och teaterintresse har skapat vägar för den som vill äntra de stora scenerna.

Vi fastnar av naturliga skäl många gånger vid de stora åländska operastjärnorna och den glamour de sprider runt sig, men skrapar vi på ytan finner vi flera åländska kulturarbetare på absolut högsta nordiska nivå. Vi finner ålänningar som till exempel Stina Borg, hornist i Göteborgssymfonikerna, men även skådespelaren Erik Enge, som går från klarhet till klarhet.

Åland uppvisar såväl bredd som topp – när det kommer till kultur. Och med ett spirande kulturliv, vilket inte minst syns i evenemangslistan under Åland 100, har Åland fortsatta möjligheter att bygga ett framgångsrikt kulturliv och få fram framträdande kulturarbetare. Till glädje för den enskilde, men även samhället i stort som får ta del av utövandet.

En av grundbultarna i det åländska kulturundret återfinns i de förutsättningar som finns på Åland. Med Ålands musikinstitut, aktiva kulturföreningar, mängder av scener att framträda på, dansskolor och teaterskolor finns förutsättningar för den som vill och man får i ett tidigt skede möta sin publik.

Men även det faktum att Åland, genom kommerserådet Anders Wiklöf fått en flygel av absoluta världsklass, skapar goda förutsättningar för en fortsatt positiv utveckling. För det går inte att frångå det faktum att en musikutövare, dansare eller till exempel en skådespelare behöver, precis som en idrottare, instrument, lärare och bra lokaler för att kunna utvecklas. Och inte minst förebilder på det lokala planet.

Men, det som är bra kan alltid bli lite bättre. Och när det gäller det åländska kulturlivet finns det en lågt hängande frukt som inte ännu plockats. Den frukten heter teaterskolan.

Medan det finns en skolverksamhet för musik och dans så är teaterskolan fortfarande utanför Ålands musikinstituts verksamhet, där såväl musik som dans i dag huserar.

Att få dans, musik och teater under samma tak skulle vara ett bra nästa steg och fortsätta den positiva trend som nu även finns inom den åländska teatern med ett flertal unga professionella framgångsrika skådespelare – på såväl de nordiska scenerna som i de nordiska teaterhögskolorna.

Att satsa på det åländska kulturlivet är en investering i framtiden. För även om inte alla blir professionella inom sitt kulturutövande så skapar verksamheterna sysselsättning för ungdomar och ger dem färdigheter och en rikedom som de har nytta av i resten av sina liv. Dessutom bidrar det till en rikedom för samhället i stort som tar del av dessa individers utövande.

Vi kan kosta på oss att vara lite stolta i dagar som dessa, men även passa på och reflektera över vad vi på Åland gör bra och hur vi kan bibehålla det och utveckla detsamma.

För något gör vi riktigt bra när ett litet samhälle som Åland kan få fram allt från operastjärnor till framgångsrika företag. Det finns en enorm styrka i det och det ska vi ta tillvara.

Hittat fel i texten? Skriv till oss