Foto:

Den unkna kulturen måste rensas ut en gång för alla

På nytt står Teater Alandica i centrum för en skandal där alkohol och sex är huvudingredienser. Nu måste landskapet kräva att allt unket rensas ut ur föreningen innan mer skattepengar betalas ut.

Teatern är en verksamhet som behöver försvaras, bevaras och bekostas. Teatern ger samhället en extra dimension, den bidrar till välmående, bildning och kreativitet. Teatern är dessutom ofta ett ställe där, inte minst unga, människor kan leva ut och skapa sig bredare personligheter.

Men teatern måste då också vara en säker plats, en plats där man inte behöver oroa sig över att man ”måste” göra saker för att ha en plats i nästa uppsättning eller för att inte tappa sin position i hierarkin.

Teater Alandicas namn har börjat putsas upp efter det me too-upprop som 34 kvinnor gick ut med tidigt i våras. Där anklagades föreningen för en unken sexistisk och tystnadstung kultur. Uppropet beskrev en miljö med sexuella trakasserier och i efterspelet till uppropet pekades speciellt en man ut som skyldig till sexuella närmanden.

Teater Alandicas styrelse, ledd av ordförande Robert Liewendahl, gjorde först saken värre då man uppmanade de 34 kvinnorna att i detalj redogöra för vad de upplevt. Efter att utspelet kritiserats kraftigt backade styrelsen och tog i stället in extern hjälp.
Styrelsen, och ordförande Robert Liewendahl, fortsatte verksamheten.

I söndagens Hufvudstadsbladet granskas ytterligare fall av vad tidningen kallar ”olämpligt beteende”. I samtliga fall berättar ögonvittnen om hur Robert Liewendahl närmat sig skådespelare på ett sexuellt sätt i samband med blöta fester.

Teater Alandicas ordförande försvarar sig i artikeln och avfärdar anklagelserna. Han menar att det förmodligen handlar om avundsjuka efter hans många succéer med sina uppsättningar.
Självfallet ska vi inte döma någon på förhand, men bara det faktum att Teater Alandica på nytt dras in i den här typen av skandaler är ett tydligt tecken på att kulturen i föreningen är dålig. Och som oftast faller ansvaret för hur kulturer i föreningar är på dess ledning. Robert Liewendahl är, som han framhåller i Hufvudstadsbladets artikel, ordförande för Teater Alandica sedan starten och har dessutom stått bakom 50 uppsättningar.

Om berättelserna i Hufvudstadsbladets artikel – och det finns sanning att säga mycket liten anledning att ifrågasätta sju av varandra oberoende vittnesmål – stämmer är det verkligt illa.

Om föreningens ordförande rent handgripligen bidragit till att kulturen i föreningen varit så dålig, och ingen satt stopp, är behovet av en rensning i leden enormt. För hur ska någon kunna kännas sig säker i Teater Alandicas verksamhet om problemen leder hela vägen till toppen?

Den andra sidan av problemet är det offentliga och det stöd som Teater Alandica får från landskapets Kulturdelegation. Enligt artikeln i Hufvudstadsbladet har föreningen sedan 2012 fått över en kvarts miljon euro i stöd.

Stöd till kulturen är i högsta grad försvarbart, för kulturen berikar samhället på en mängd sätt. Och kulturen har ofta svårt att bära sina egna kostnader.
Men icke desto mindre måste samhället också, som med alla bidrag, kunna ställa krav.
När uppropet från de 34 kvinnorna offentliggjordes i våras konstaterades att Ålands kulturdelegations möjligheter att ställa motkrav på bidragsmottagare var små. Man kräver en jämställdhetsplan, men kan inte följa upp om den efterlevs.
Sedan dess verkar inget ha hänt, då liknande tongångar hörs från offentligt håll nu.

Landskapsregeringen måste sätta ned foten och kräva att Teater Alandica reder ut sina problem innan mer Paf- eller skattemedel betalas ut. Landskapet kan inte stöda en verksamhet, var sig det gäller teater eller något annat, där deltagare inte känner sig säkra.

Om regelverket inte tillåter sanktioner – skriv då om regelverket.

Teatern, kulturen och Teater Alandica är viktiga beståndsdelar i det samhälle som är Åland. Vi har inte råd att tappa de goda saker som teater och kultur bidrar med, men vi har heller inte råd med skandaler av den sort som nu på nytt skapar frågetecken kring Teater Alandicas verksamhet och ledning.

Kulturen är för viktig för Åland för att sättas i fara, därför måste Teater Alandica, kulturdelegationen och landskapsregeringen gemensamt se till att rensa ut rötan ur teatern en gång för alla.

Jonas Bladh

tel: 266 38

Hittat fel i texten? Skriv till oss