Foto:

Spännande resa för Fifax och Åland

Låt Fifax planerade börsintroduktion bli en inspiration för fler åländska bolag.

Det är inte ofta det sker en börsintroduktion av ett åländskt bolag, men nu ser det ut att hända. Fifax planerar en listningsemission och listning av sina aktier på Nasdaq First North Growth Market Finland.

Det är ett ambitiöst projekt som nu tar nästa steg, men projektet i sig räddar inte bolaget från den negativa trend man uppvisat de senaste åren med ett minusresultat som för varje år växt sig större, 2020 uppvisade man ett minusresultat på 8,4 miljoner euro. Däremot är det strategiskt rätt av bolaget att försöka få till en vändning genom en planerad listning.

Börsintroduktioner av åländska bolag är ingen vanlig företeelse. Åland har däremot en stark tradition av börsbolag och det är inte länge sedan Åland hade hela fyra börsbolag. Det var exceptionellt bra presterat av ett litet samhälle som det åländska. Och även om vi i dag bara har två av de bolagen kvar på börsen är det fortfarande väldigt ovanligt för ett samhälle av Ålands storlek.

Att Åland har en så stark tradition av börsbolag och aktieägande är inte konstigt. Inte minst när vi ser tillbaka på den historiska utvecklingen.

Sedan 1850-talet har många generationer av ålänningar varit med och tagit risker i företag och fartyg med hopp om en bättre framtid. En kaffepanna och en fartygsandel hörde tidigt till livets nödvändigheter och genom att betala med arbete kunde även mjölkpigor och dagsverkare teckna fartygsandelar. Ett lyckosamt skepp kunde ge god avkastning på investeringen.

Den tanken har överlevt åren och ålänningen är än i dag en mycket ivrig sparare och spekulant på de nordiska börserna.

Att Fifax planerar en listning av sina aktier på Firsth North är ur ett bolagsperspektiv en bra strategi. Dels finns det en möjlighet till att flera ålänningar ser och tar chansen att investera i bolaget. Det blir helt enkelt enklare för en småsparare att vara med på den resa bolaget gör och antalet åländska företag på börsen är få till antalet. Det borde locka den åländske aktiespararen. Men de stora vinsterna för Fifax finns givetvis utanför Åland.

Genom en lyckad listning ges bolaget möjligheten att bland annat skaffa nytt kapital från kapitalmarknaden och därigenom göra aktierna likvida. Det i sin tur ger aktieägarna en exitmöjlighet.

Framförallt ger listningen bolaget en kvalitetsstämpel. Detta på grund av krav från börsen på information till marknaden genom bland annat rapportering.

Att producera fisk i ett recirkulerande akvatiskt system, som Fifax gör, är ett miljövänligare sätt att odla fisk. I en värld där jakten på nya hållbara proteinkällor är stor är det mycket som talar för Fifax satsning i Eckerö. Men som allt annat här i världen gäller det att synas och sprida ordet för att lyckas.

Därför är kanske den största fördelen med en eventuell listning av bolaget att budskapet om produktionssätt och produkter når ut till en större skara investerare. Intresset för deras produkter kan därigenom stärkas och det kombinerat med ett hårt arbete kan ge bolaget en lite ljusare framtid.

Den planerade listningen av Fifax är en god nyhet för Åland. Det visar att vi kan ta nästa steg – om vilja och iver finns.

Förhoppningsvis kan listningen även inspirera fler åländska företag till att ta rygg och våga tänka större än enbart Åland. Vi har så många åländska företag som kunde göra samma resa mot börsen och det kunde bidra till just den diversifiering och den tillväxt som Åland så tydligt är i behov av.

Hittat fel i texten? Skriv till oss