Landskapsregeringen och expertgruppen vid ÅHS är oense om huruvida man ska införa en rekommendation om munskyddsanvändning. Det skapar förmodligen större oro hos allmänheten än munskyddsrekommendationen i sig.
Foto:

Bild

Oenighet skapar mer oro än munskydd

När pandemin på nytt är på väg att koppla ett grepp på Åland, Finland och hela den europeiska kontinenten, en ny mutation skapar oro bland forskare och kylan gör att vi är inomhus mer, då väljer expertgrupp och landskapsregering att offentligt manifestera att man inte är överens. Det är märkliga tider vi lever i, inte bara för att ett virus har lamslagit världen utan också för att våra folkvalda och experter lyckas skapa mer oro i sin iver att minska oron.

Schismen mellan ÅHS och landskapsregeringen (LR) under och efter måndagens presskonferens ter sig märklig på många sätt. Dels för att hälso- och sjukvårdsdirektör Jeanette Pajunen kände sig tvingad att offentligt kritisera LR. Dels för att LR valde att inte lyssna på ÅHS och de farhågor som experterna har om hur det ökande incidenstalet på Åland kan försätta den åländska sjukvården i ett trängt läge.

Men mest märkligt är ändå den totala skräck som LR tycks uppleva att något så banalt som munskydd kan skapa bland ålänningarna.
”De negativa effekter som en rekommendation kan få gör större skada än vad nyttan de facto blir av munskydd i dagsläget”, motiverade lantrådet Veronica Thörnroos (C) LR:s beslut och nämnde negativa effekter på det psykologiska planet, dels negativa effekter för det privata näringslivet.

Frågan som inte blev besvarade vad vilket faktaunderlag som LR grundar sitt beslut på.

Under hösten har två större studier påvisat att behovet av fortsatta rekommendationer kring munskydd, handtvätt och social distansering är viktiga instrument i kampen mot viruset också fortsättningsvis, trots en hög och ökande vaccinationsgrad. En studie i Bangladesh som publicerades i början av hösten visade att munskyddsanvändning gav ett tydligt positivt resultat vad gäller smittspridning.
I november publicerade forskare från Monash University och University of Edinburgh en sammanställning av en rad forskarrapporter kring hur munskydd, handtvätt och social distansering påverkar smittspridningen. De två förstnämnda minskade antalet fall med 53 procent. Samma sak med noggrant tvättande av händerna. Social distansering sänkte antalet fall med 25 procent.
Vi kan alltså konstatera att dessa tre insatser fungerar och sänker smittalen. Vi vet också att många länder, inte minst det Spanien i vilket denna ledare skrivs, haft rekommendationer eller tvång på munskydd under hela pandemitiden i hela eller delar av samhället. Spanien har genomlevt en turistsäsong med masktvång på restauranger och affärer utan varken panik eller protester.

Det är inte utan att den kvarvarande frågan blir om LR inte litar på att ålänningarna klarar en samhällsrekommendation utan att falla i panik? Vi har inte samma läge i pandemin som för ett år sedan, det kan vi nog utgå från att de allra flesta är fullt medvetna om. De allra flesta är ju trots allt vaccinerade och har betydligt större kunskap om pandemin nu. En rekommendation om munskydd behöver därför inte innebära att alla stannar hemma av rädsla för att träffa andra. Det kan å andra sidan snarare tillföra en känsla av trygghet om alla, inte bara de som väljer det, använder munskydd i exempelvis affären.
Det som verkligen kan vara skadligt i det läge som vi nu befinner oss i är när folkvalda och deras experter inte är överens om vad som behöver göras. När experterna säger si, och politikerna så, skapar man en grogrund för oro som inte behövs.

Fram till måndagens presskonferens hade landskapsregeringen och sjukvården skött pandemin med bravur. Måtte de hitta en gemensam linje på nytt.
Hur man än ser på munskydd är det ett mycket litet ingrepp i vardagslivet som, enligt nämnda forskning, kan göra stor nytta. Vinsten i det, jämfört med förlusten om vi hamnar i ett läge där landet på nytt stängs ned, är ofantlig.

Hittat fel i texten? Skriv till oss