I fredags kom nyheten att Bill Gates storsatsar på fartygsbränsle och blir delägare i en fabrik i Örnsköldsvik, Sverige, som ska göra klimatsmart bränsle av vatten, så kallad e-metanol.
I fredags kom nyheten att Bill Gates storsatsar på fartygsbränsle och blir delägare i en fabrik i Örnsköldsvik, Sverige, som ska göra klimatsmart bränsle av vatten, så kallad e-metanol.
Foto: Breakthrough Energy (Bill Gates fond för klimatteknik)
Foto:

Bild

Krävs ökande ansträngningar för att ta itu med sjöfartens utsläpp

Från segel och åror till kol och ånga, till diesel och olja. Nu står sjöfarten inför nästa stora omställning – att bli fossilfri, och det brådskar.

Bill Gates är känd för sitt engagemang i miljöfrågor och nu storsatsar han på klimatsmart fartygsbränsle.

Vid en presskonferens i fredags på FN:s klimatmöte COP28 i Dubai presenterades nyheten att techmogulens fond för klimatteknik investerar mångmiljonbelopp i en fabrik i Örnsköldsvik som ska göra bränsle av vatten, så kallad e-metanol (elektrometanol).

90 procent av alla handelsvaror i världen fraktas någon gång med båt, och volymerna förutspås tredubblas till 2050. Världens sjöfart använder i dag 350 miljoner ton fossilt bränsle per år och står för tre procent av de globala utsläppen. Sjöfarten är alltså en lika stor miljöbov som flygen, enligt Internationella klimatpanelen (IPCC).

Den tunga sjöfartsindustrins utsläpp har längre varit oreglerat, nu ökar pressen på omställning. Innan 2050 ska EU-ländernas utsläpp från sjötransporter ha minskat med 80 procent. En del av detta ska ske genom utsläppshandel men det räcker inte, det behövs ny teknik som kan producera fossilfritt bränsle.

Jakten på morgondagens gröna drivmedel pågår för fullt.

Det är knappast en slump att multimiljardären Gates satsar på metanol, att han går in som delägare i anläggningen i norra Sverige bekräftar innovationskraften. Enligt bolaget släpper e-metanol ut upp till 95 procent mindre koldioxid än konventionella fossila bränslen. Kanske är det framtidens drivmedel till sjöss? Det är en spännande tanke.
Bilden förstärks av att flera stora rederier den senaste tiden har satsat på fartyg som övergår till metanoldrift, som Maersk och Stena Line.

Fabriken i Örnsköldsvik är planerad att tas i bruk under 2025 och siktar på att kunna producera 50.000 ton fartygsbränsle per år. Det låter kanske mycket, men i relation till de volymer som krävs för att tillgodose världens transportbehov är det pyttelite. Produktionen behöver skalas upp dramatiskt.

Det är gemensamt för flera av de fossilfria alternativen som diskuteras inom sjöfarten, som biogas, vätgas, ammoniak och batteridrift. För att ersätta fossil olja kommer det sannolikt att behövas en mix av flera alternativ.
Problemet är inte att sjöfarten är ointresserad av att ersätta olja, utan att produktionskapaciteten av förnybara drivmedel är för liten. De kvantiteter som sjöfarten behöver finns inte att tillgå i dagsläget, vilket är en bromskloss i omställningen.
En annan knäckfråga är priset. Kostnaden för att producera gröna bränslen är för närvarande hög, vilket gör det svårt för dem att konkurrera med de konventionella.

Än är omställningen av sjöfarten bara i sin linda. För att utvecklingen ska accelerera krävs investeringar och nya lösningar. Det är viktigt att de som vågar investera i ny teknik uppmuntras till det, samtidigt måste man jobba med piskan i andra änden för att trycka fram de minst hållbara delarna av sjöfarten.

Det finns inga alternativ, klimatförändringarna är redan här och de förhandlar inte.
– Tempot är avgörande. För det mesta när du arbetar med innovationer tar du det tempo som är naturligt, men med klimatförändringarna måste vi pressa oss själva att röra oss ännu snabbare, säger Bill Gates i en intervju med Dagens Nyheter.

Linda Blix

tel: 26 637

Hittat fel i texten? Skriv till oss