Single wind turbine, a coal burning power plant with pollution and electricity pylons in the background.
Rapporten ”United in Science 2022” är sammanställd av Meteorologiska världsorganisationen, WMO, och sammanfattar den senaste klimatforskningen från FN:s miljöprogram Unep, FN:s kontor för katastrofriskreducering, FN:s klimatpanel IPCC, the Global Carbon Project (GCP), the World Climate Research Programme (WCRP) och Met Office, Storbritannien.
Foto: Istock
Foto:

Bild

Klimatarbetet går sju gånger för långsamt

Bakom bruset från dagens olika debatter fortsätter klimatkrisen mullra. Världens länder måste sjufaldiga sina klimatåtaganden om uppvärmningen ska bromsas vid 1,5 grader, enligt en ny rapport som sammanfattar den senaste forskningen.

Ukraina gör glädjande och heroiska framsteg i kampen mot den invaderande ryska armén. Det ryska folket har äntligen börjat ifrågasätta sin ljugande ledare. En liten ljusning anas i det annars bäcksvarta mörkret.

Kriget har accentuerat den nödvändiga omställningen av energiproduktionen. Beroendet av rysk gas och världens andra fossila bränslen måste elimineras, både av miljömässiga och geopolitiska skäl. Låt oss vrida energiutpressningsvapnet ur händerna på skurkar som Putin och den terrorismfinansierande diktaturen Saudiarabien.
Men framför allt av klimatmässiga skäl. Trots att vi vet allt det här går åtgärderna mot den globala uppvärmningen alldeles för långsamt samtidigt som de är alldeles för impotenta. Klimatforskningen är tydlig, vi är på väg åt fel håll, fastslår den nya rapporten ”United in Science 2022” sammanställd av Meteorologiska världsorganisationen, WMO, som sammanfattar den senaste klimatforskningen från flera internationella organisationer.
Greta Thunberg har med andra ord fortfarande fog för sin sammanfattning av vad hon hör världsledarna säga när de pratar om klimatet: ”Bla bla bla.” De faktaresistenta klimatskeptiker som ihärdigt fortsätter att avfärda klimatkrisen som ”normalt varmt väder” har förlorat all verklighetsanknuten trovärdighet.

”United in Science 2022” pekar obarmhärtigt på det stora avståndet mellan löften och verklighet. Ambitionen i de löften som ställts ut för att minska utsläppen till 2030 måste sjufaldigas om de ska uppfylla 1,5-gradersmålet i Parisavtalet. Om vi tillåter uppvärmningen att hamna på två grader behöver åtgärderna fyrdubblas.

Halterna av växthusgaserna koldioxid, metan och lustgas sjönk globalt under pandemins samhällsstängning 2019, men nu är de högre än före pandemin.
Medeltemperaturen för perioden 2018 till halvårsskiftet 2022 är nu 1,17 grader över genomsnittet för perioden 1850–1900. Åren 2015-2021 är den varmaste sjuårsperioden som uppmätts.

Runt 2050 kommer 1,6 miljarder människor i drygt 970 städer att regelbundet uppleva tremånadersperioder med genomsnittstemperaturer på minst 35 grader.

Antalet katastrofer kopplade till väder, klimat och vatten har femfaldigats över de senaste 50 åren. Ett aktuellt exempel är Pakistan där dödssiffran efter den senaste månadens översvämningar nu ligger på drygt 1.400 personer. Som mest har en tredjedel av landet legat under vatten. Stora delar av skörden har förstörts och FN varnar för matbrist.
Städerna står för 70 procent av de människoorsakade utsläppen och det är världens svagaste och mest utsatta människor som kommer att drabbas hårdast.

Vi här uppe i det privilegierade Norden med våra globalt sett enorma individuella klimatfotspår, har möjligheten och faktiskt ansvaret att gå i bräschen för omställningen. De många projekten för förnybar sol- och vindenergi är lika glädjande som spännande.

Dessutom har vi faktiskt inget val om vi inte vill lämna kommande generationer helt i sticket.

Petter Lobråten

tel: 26 633

Hittat fel i texten? Skriv till oss