Inte högsta vinstenatt födas som flicka

Foto:
Svenskspråkiga flickor i Finland mår sämre än pojkarna. De känner sig mer ensamma och lider mer av stress och prestationsångest.Ute i världen har coronapandemin gjort att fattigdomen ökat. Då är det flickorna som drabbas hårdast.

I november publicerade tankesmedjan Magma sin ungdomsbarometer. 545 svenskspråkiga ungdomar i åldern 15–19 år fick svara på frågor om hur de ser på sitt liv, hur de mår och hur de ser på framtiden. Också åländska ungdomar deltog i undersökningen som visar att de unga i det stora hela är relativt nöjda med sina liv. En del resultat sticker ändå ut. De unga känner sig ofta ensamma, flickor klart mer än pojkar. Undersökningen visar att flickorna överlag mår sämre än pojkarna. Utseende, stress och prestationsångest pressar flickor mer än pojkar.

Ungdomsforskare Matilda Wrede-Jäntti skriver i en kommentar till undersökningen att antalet unga i Norden som söker hjälp för psykisk ohälsa ökar stadigt och det gäller i synnerhet bland flickor. Hon konstaterar också att flera undersökningar under de senaste åren visat att flickor mår sämre och är mindre tillfredsställda med sina liv än de jämnåriga pojkarna. Men, precis som Wrede-Jäntti konstaterar, når flickors illamående sällan över nyhetströskeln. I stället oroar man sig betydligt mer för pojkarna och deras framtid. Tonårsflickor ses ju ofta som mer mogna och socialt starkare än de jämnåriga pojkarna. Nu är det hög tid att vi börjar lyssna på vad flickorna själva säger och ägna dem mer uppmärksamhet.

Ungdomsbarometern genomfördes i våras, samtidigt som coronapandemin tog världen i sitt järngrepp. Myndigheter på många håll varnar för att våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och sexuellt våld mot barn riskerar öka när familjer blir isolerade i hemmet.

Barnrätts- och biståndsorganisationen Plan International varnar i en rapport för att pandemin kan få otäcka konsekvenser för flickor. När skolorna håller stängt och familjerna är isolerade ökar risken för övergrepp, våld och barnäktenskap. I ekonomiskt utsatta familjer ökar risken för att flickor gifts bort och blir gravida, konstaterar Plan Sverige.

Finländska Gunvor Kronman, ny ordförande för Plan International, för fram samma farhågor men säger också att kvinnors och flickors rättigheter tagit ett steg tillbaka på olika håll i världen redan före coronakrisen. Hon hänvisar till ”allmänna konservativa strömningar på olika håll i världen” (Hbl 3.12 2020).

Tolv miljoner minderåriga flickor gifts bort varje år, 130 miljoner får inte gå i skola och 120 miljoner har upplevt sexuellt våld. Det är faktiskt inte klokt!

Så. Låt 2021 bli året då fokus läggs på de problem, önskemål och förhoppningar flickor har, både här hemma och ute i världen!

Hittat fel i texten? Skriv till oss