Nurse Taking Blood Sample.
Foto:

Bild

Individuell riskbedömning vid blodgivning bör bli norm

I dag måste män helt avstå från sex med män i minst fyra månader innan de får ge blod. Män som har sex med kvinnor har däremot inga restriktioner på sitt sexliv. Nu är det dags att ändra reglerna så att alla blodgivare bedöms enligt samma kriterier – oavsett sexuell läggning.

”I praktiken innebär det att blodgivande män som har sex med män ska leva i celibat även om de har parförhållande. Samtidigt är karenstiden för den som lever i ett heterosexuellt förhållande noll.”

USA har ändrat riktlinjer för blodgivning. Nu görs en individuell riskbedömning för varje donator.
Bild: iStock

Dagens ämne: Blodgivning

Under hiv-epidemin på 80-talet förbjöds alla bloddonationer från homosexuella och bisexuella män. I USA ändrades reglerna 2015, så att män som ligger med män fick donera blod efter att ha avstått från sex i ett års tid. 2020 kortades tiden till tre månader.

Förra veckan tog USA ett nytt kliv då läkemedelsmyndigheten FDA ändrade sina riktlinjer för blodgivning. Nu görs en individuell riskbedömning för varje donator som gäller oavsett sexuell läggning eller kön. Restriktioner gäller samtliga personer som haft en eller flera nya sexpartners under de senaste tre månaderna. FDA väntar sig en ökning av antalet människor som har möjlighet att donera blod.

I Finland ändrades reglerna 2014 så att män som ligger med män får donera blod efter att ha avstått från sex i ett års tid. 2021 förkortades det till fyra månader.

Finland borde, precis som USA, se över och förnya regelverket. Riskbedömningen för blodburen smitta bör bygga på blodgivarens levnadssätt och inte på dennes sexuella läggning.
Nuvarande regler utesluter många potentiella blodgivare. I praktiken innebär det att blodgivande män som har sex med män ska leva i celibat även om de har parförhållande. Samtidigt är karenstiden för den som lever i ett heterosexuellt förhållande noll.

Nu föreslår säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea att den nuvarande karenstiden på fyra månader enbart ska gälla de homosexuella män som antingen har en ny sexpartner eller som har flera olika sexpartners.

Det innebär att en man som lever i ett långvarigt och monogamt förhållande med en annan man i fortsättningen ska kunna ge blod på samma sätt som män som lever i ett heterosexuellt förhållande.

Ingen ska riskera att få blodsmitta genom blodtransfusioner och därför måste det vara en hård kontroll av det blod som ges. Just därför är det mer rimligt att bedöma en blodgivare utifrån dennes risktagande och sätta karenstider utifrån det, oberoende sexuell läggning.

Blodtjänst skriver i ett pressmeddelande:
”Våra experter anser att det är möjligt att hantera de säkerhetsrisker kring blodprodukter som är förknippade med sexuellt beteende bland blodgivare även om kriterierna ändras. Andra länders erfarenheter, vetenskapliga publikationer och omfattande översikter utförda av stora europeiska länder stöder förändringen. Ytterligare stöd för de nya kriterierna ger de känsliga screeningtester för infektioner som Blodtjänst använder, statistik över infektionsfynd bland blodgivare, beräkning av residualrisk och det karensförfarande för ’ny sexpartner’ som redan tillämpas i Finland.”

Linda Blix

tel: 26 637

Hittat fel i texten? Skriv till oss