Foto:

Hur står det till medlandskapsregeringen?

Hur mår landskapsregeringen? Måndagens uppvisning i lagtinget visade på allt annat än en regering i balans och harmoni.

Efter att ha följt nära fyra timmars debatt i lagtingets plenum i måndags hänger en fråga kvar: Står allt verkligen rätt till i landskapsregeringen (LR)? I frågestunden, som föregick själva plenumet, uppträdde flera ministrar irriterat gentemot frågeställare från oppositionen. Som om att det var oförskämt att ifrågasätta det LR gör, och, kanske framför allt, hur LR gör det den gör.

I den därpå följande debatten om John Holmbergs (Lib) motion om att öka den biologiska mångfalden i vägrenarna genom att inte klippa gräs lika väl som man gör det i dag, var LR splittrat. Miljöminister Alfons Röblom (HI) förklarade att förvaltningen inom kort skulle sätta igång med en kartläggning av artrikedomen längs vägarna för att bevara densamma. Infrastrukturminister Christian Wikström oroande sig (med all rätt anser undertecknad) över att minskat fokus på trafiksäkerhet kan innebära sänkta hastigheter på huvudvägarna, längre pendlingstider och därmed besvär för de som bor långt från sina arbetsplatser.

Men mest anmärkningsvärt var ändå lantrådet Veronica Thörnroos (C) besked om att varken hon eller LR varit delaktiga i beslutet att ändra praxis för hela självstyrelsen visavi Justitieombudsmannen och Justitiekanslern. I stället var det vice lantrådet och kansliministern Harry Jansson (C) som på enskild föredragning tog beslutet att inte lämna någon utredning kring den beryktade vaccinationslistan till JO.

”Jag var inte informerad om att ett direkt svar på frågan inte skulle komma att ges”, svarade Veronica Thörnroos på Katrin Sjögrens (Lib) fråga om svaret till JO.

Det är, som Sjögren försiktigt uttryckte det, ”någorlunda anmärkningsvärt”. Det finns tillfällen då självstyrelsen genom landskapsregeringen ska proteste eller poängtera och demonstrera felaktigheter i Finlands behandling av det autonoma Åland. Men när det sker på ett så pass skarpt sätt som detta brukar det föregås av både en dragning i LR och oftast också en behandling i lagtingets självstyrelsepolitiska nämnd.

Nu valde Harry Jansson, enligt lantrådet, att utesluta sin regeringschef ur behandlingen med hänvisning till att hon var jävig (hon stod på priolistan för vaccinering) och ändra Ålands inställning till något så grundläggande som JO/JK.

Harry Jansson har en poäng i att de båda instanserna bör regleras i självstyrelselagen, men samtidigt finns de reglerade i grundlagen som de facto också gäller på Åland.

JO och JK fyller funktionen att medborgarna ska kunna lämna in klagan över myndighetsbeslut. Det är till dessa båda instanser som LR:s underlydande myndigheter hänvisar, och det är dessa båda insatser som varit ålänningarnas enda väg till rättelse av upplevda fel begångna av landskapsregeringen.

Lantrådets överraskande svar fick Liberalerna och Socialdemokraterna att lämna in ett spörsmål i frågan. I detta lyfter de fram farhågan att kansliministerns beslut sätter ålänningarnas klagorätt i ett vakuum till dess att en ny självstyrelselag kan antas där JO/JK regleras. Det kan ske först efter nästa riksdagsval år 2023.

Måndagens uppvisning i splittring, irritation, förvirring och egenmäktighet var sammantaget en av LR:s sämre. Redan några få veckor efter att regeringen Thörnroos tillträdde läckte uppgifter om högljudda diskussioner mellan regeringspartierna. Under förra året grymtade mer än en oppositionspolitiker om att coronapandemin ”räddat” LR eftersom det inte sett bra ut att spräcka en regering i det läge som Åland då var i.

När vi nu ser i alla fall ett litet ljus i slutet av pandemitunneln tycks sprickorna på nytt vidgas i regeringskorridoren. Och då har inte ens det stora arbetet med att genomföra rejäla inbesparingar mer än börjat.

Lantrådet Veronica Thörnroos har arbetet stenhårt under pandemin med att leda sitt landskap genom den oroligaste av tider.

Men frågan är om hon inte har det svåraste arbetet kvar.

Hittat fel i texten? Skriv till oss