Mats Löfström, Eckerö skola, grundskola *** Local Caption *** @Bildtext:Frågorna ville aldrig ta slut.
@Foto:Foto: Linnea Mattsson
Sannfinländarna går till attack mot svenskan och vill bland annat avskaffa den obligatoriska svenskaundervisningen i skolan. Men förslaget har ingen chans att bli verklighet, så hur mycket uppmärksamhet ska det få? (Personerna på bilden har inget med ledaren att göra.)
Foto: Linnea Mattsson
Foto:

Bild

Hur mycket utrymme ska svenskahatarna få?

Sannfinländarna gick i måndags till attack mot svenska språket och krävde i praktiken dess avskaffande som officiellt språk. Svaret från de övriga partierna blev den förväntade magsura kritiken. Och så vann Sannfinländarna några väljare till.

När Sannfinländarnas partiledaren Riikka Purra presenterade partiets ”finskhetsprogram” var det med omdömet att det var det ”vackraste och mest hoppingivande” som Sannfinländarna lagt fram. I programmet räknar Sannfinländarna upp en rad åtgärder som ska begränsa svenskan eftersom man ser svenska språkets ställning som ett av två officiella språk i landet som ett hot.

”Det ideal om tvåspråkighet som rått i årtionden och det orättvisa tvånget att lära sig svenska stör de finskspråkigas språkliga identifiering och självbild, skriver partiet bland annat i programmet. Man föreslår därför en lång rad åtgärder för att stävja detta hot mot finskheten. Bland annat vill Sannfinländarna att svenska ska bli ett frivilligt språk bland finskspråkiga – finska ska däremot vara obligatoriskt för svenskspråkiga. Man vill också att kunskaper i svenska ska slopas i gymnasier och i högre utbildning, att det inte ska vara ett krav för personalen i vården att förstå svenska i områden som domineras av finskspråkiga och att nationalspråksstrategin ska slopas.
Partiet skriver också att man vill ”diskutera de språkliga rättigheterna i grundlagen eftersom språkliga och mänskliga perspektiv står i konflikt”.

Att detta är grunden för Sannfinländarnas politiska identitet är knappast någon överraskning, heller inte att det kommer förslag som dessa med ojämna mellanrum. Möjligen kan man förvånas en aning över den allt mer nationalistiska tonen i argumentationen som växt fram. Finskhetsförbundets ordförande Ilmari Rostila säger enligt Svenska Yle att finska i praktiken är det enda språk som kan ena finländarna och bära upp samhället.

Det är förstås såväl tramsigt som historielöst och felaktigt. Svenskan har varit en del av Finland och samhället i många, många århundraden och det har varken slitit isär landet eller orsakat dess förfall.
Sannfinländarna och ordförande Purra vet förstås detta, så varför detta utspel? Det är val i vår.
Partiet har inte mycket att komma med i de andra frågorna. Man misslyckades kapitalt i regeringen förra mandatperioden och har tappat i opinionsmätningarna under mandatperioden.
Så man satsar på det man kan, att rikta eggen mot den förhatliga svenskan. För på samma sätt som högerpopulistiska partier i andra europeiska länder håller invandring och islam som skyldigt för allt ont, gör Sannfinländarna detsamma med svenskan.

Genom sitt utspel vinner Sannfinländarna en del väljare i de grumligaste vattnen, och man vinner några till när reaktionen från de andra partierna blir precis så förväntade som Sannfinländarna hoppades. Li Andersson, ordförande för Vänsterförbundet säger att i Finland ”har vi alltid talat flera språk och det kommer vi att fortsätta att göra”. Ordföranden för Finlands svenska socialdemokrater, Dimitri Qvintus, säger att om hans parti får bestämma så blir det inget av Sannfinländarnas förslag. Ett förslag han kallar patetiskt.

Svenska folkpartiets ordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson, förfäras över förslaget. ”Sannfinländarnas finskhetsprogram är mycket obehagligt, ja rent av skrämmande och vittnar om en oerhört snäv syn på det land vi byggt tillsammans, sida vid sida”, skrev hon i ett pressmeddelande.
Dessvärre gör utspel som dessa mycket liten nytta. De som håller med Sannfinländarna stärks i sin uppfattning och den som lutar åt att stöda partiet ser nog etablissemangets enstämmiga fördömande som ett kvitto på att Sannfinländarna har rätt.

Ett så uselt förslag som det Sannfinländarna lagt fram förtjänar inte den uppmärksamhet det får i och med raseriet från de andra partierna. Det har nämligen ingen chans att förverkligas i riksdagen. Socialdemokraterna säger nej, Samlingsparitet – trolig regeringsbildare efter valet i vår – säger också att skolsvenskan blir kvar. Centern har skrivit under på de starka språkskrivningar som finns i regeringsprogrammet.

Så Sannfinländarna står ensamma om att vilja slå undan fötterna både på landets största minoritet och landets historia.
Bara för att någon skriker högt innebär det inte att vi andra måste svara. Vi kan möta dumhet med tystnad.

Jonas Bladh

tel: 266 38

Hittat fel i texten? Skriv till oss