Foto:

Bild

Glädjande och självklart besked från Utrikesministeriet

Beskedet från Utrikesministeriet gällande Ålandskonventionen var väntat. Förhoppningsvis kan vi få tyst på de som envetet försökt ifrågasätta Ålands status som demilitariserat och neutraliserat.

Utrikesministeriet kom igår med rapporten om Ålandskonventionen. Beskedet var tydligt och bra: Demilitariseringen och neutraliseringen kan inte sägas upp, och artikel 3 i Moskvafördraget om ryska konsulatets ställning på Åland kan inte regleras.

Det råder ingen tvekan om att kriget i Ukraina har satt i gång diskussioner om säkerhetsläget i vår region. Tyvärr stod det rätt tidigt klart att i svansen av diskussionen kom populistiska utspel om demilitarisering, neutralisering och ryska konsulatets roll på Åland. Utspel som det inte finns någon grund för, utan som mer spelar på känslor än realpolitik.

För den som någorlunda kan sin historia och är insatt i folkrätt har utspelen varit förvånande och ibland rent av naiva. Extra förvånande har det varit att delar av finlandssvensk media, med Hufvudstadsbladet i spetsen, gång efter annan låtit utspel gentemot Ålandskonventionen stå oemotsagda. Fakta har fått stå åt sidan för tyckanden.

Efter dagens tydliga besked från Utrikesministeriet kan man fråga sig varför.

Denna ledarsida har gång på gång påpekat att sannolikheten för att Ålandskonventionen skulle kunna upphävas och ändringar i Moskvafördraget skulle kunna göras varit mycket liten.

Många var rädda att demilitariseringen skulle hänga löst när presidenten begärde en rapport från Utrikesministeriet gällande konventionen, men som denna ledarsida även varit tydlig med har president Sauli Niinistö alltid stått upp för Ålandskonventionen.
Med facit i hand var således presidentens begäran om en utredning ett synnerligen bra drag för att döda den frågan som numera till och med blivit föremål för debatt i den pågående presidentvalskampanjen.

Ett skrotande av demilitariseringen och ett avhysande av den ryska konsuln skulle vara förödande för säkerheten i vår region. Åland är i och med Natointåget, demilitariseringen och neutraliseringen säkrare än någonsin. Med Sveriges kommande intåg i Nato stärks vår säkerhet ytterligare.

Det finns inget skäl att rucka på denna konstruktion. Att blanda ihop en före detta Sovjetstats, som Ukraina, mycket utmanande läge med en konvention som hållit mer än 100 år är inte fruktbart och direkt fel. Visst påverkar kriget i Ukraina allas säkerhet i Europa, men det betyder inte att allt vi gör är fel. Vi har snarare gjort allt rätt under de senaste åren i och med intåget i EU och Nato, allianser som stärkt demilitariseringen, neutraliseringen och Ålandskonventionens status.

Det är synnerligen olyckligt att Åland har använts som slagpåse och demilitariseringen blivit föremål för hätska utspel. Det är inte på något sätt framåtriktande och det odlar bara fler skiljelinjer.

Så kanske den som nästa gång kommer med ett utspel kring demilitariseringen, neutraliseringen eller ryska konsulatet bör ställa sig frågan vem som vinner på en sådan debatt och att konstgjorda skiljelinjer odlas? Svaret är rätt enkelt när vi vet vad som pågår öster om den finska landgränsen.

Daniel Dahlén

Hittat fel i texten? Skriv till oss