Foto:

Fler flyg till Åland

Fler flyg kunde med fördel trafikera Åland. Det kommer dock inte gratis och kräver mycket arbete, men genom direktflyg till kontinenten kunde Åland bli en mer integrerad del av övriga EU.

Österbottens handelskammare och Vasaregionens utvecklingsbolag kommer att utreda behovet av en flyglinje Vasa-Åbo-Mariehamn. En enkät är skickad till näringslivet i Österbotten för att närmare utreda vilka behov det finns av en sådan linje.

Det är inte första gången man ser på Ålands potential inom flyget. Olika aktörer har försökt se närmare på frågan i omgångar och det har genom åren varit ytterst nära att Åland fått nya flygförbindelser.

Åland har tack vare färjetrafiken goda förbindelser i både och väster- och österled. Samtidigt är vi extremt knutna till våra närmarknader.

Åland har inte varit bra på att ta tillvara fördelarna med EU och Åland hör, enligt Ålands statistik- och utredningsbyrå, till en av få regioner i Skandinavien som efter EU-inträdet blivit mer beroende av den inhemska marknaden än man var innan EU-inträdet. Det finns således en potential om vi för vår blick ner mot den europeiska kontinenten.

Att diskutera utökad flygtrafik är inte helt oproblematiskt. Dels är det ofta förknippat med höga etableringskostnader för det lokala samhället, såväl näringsliv som det offentliga, men framförallt så är det ur ett hållbarhetsperspektiv utmanande.

Samtidigt ser vi nu Mariehamns flygplats förbereda sig för att ta emot elflyg och hela flygindustrin arbetar aktivt för att bli klimatneutralt. Det öppnar dörrar.

Om vi backar lite kan vi konstatera att det inte är första gången som Åland är föremål för utökad flygtrafik. Under senare delen av 60-talet fanns det reguljärtrafik mellan Mariehamn-Åbo-Hamburg och under senare år har utredningar gjorts för att utreda lågprisbolags intresse av att under främst sommarhalvåret trafikera Mariehamn.

Utredningarna har visat att Åland är intressant för flygbolag. Åland kan enligt flygbolagens sätt att se det nyttjas som ett nav för Östersjökryssningar. Vi skulle således inte enbart erbjuda Åland utan hela Östersjön.

Inget kommer dock gratis och utredningar från olika etableringar på liknande orter visar att det skulle kosta Åland, innan pandemin, närmare 200.000 euro om året att locka till sig flygtrafik och få till stånd en ny rutt till kontinenten under sommarhalvåret.

Mycket pengar, men ser man på kringeffekterna av en sådan trafik är det mycket som skvallrar om att det är till stor ekonomisk fördel för hela samhället. Inte minst genom att säsongen förlängs.

Om Åland vill gå den här vägen är det kanske nu möjligheten finns. Flygindustrin brottas med finansiella utmaningar

och är intresserade av sådant som kan hålla kostnaderna nere. Åland är därutöver ett säkert resmål inte långt från storstadspulsen på kontinenten och vi kan erbjuda så mycket mer än röda klippor.

Det finns de som säger att vi inte ska splittra oss utan koncentrera oss på våra närmarknader. Vi har mycket att vinna även där, men vi blir otroligt sårbara. Vi behöver lyfta på locket och åtminstone se närmare på vad en utökad flygtrafik kan medföra för det åländska samhället. Inte enbart ur ett turistiskt perspektiv utan även ur ett inflyttningsperspektiv och total ekonomiskt.

Åland har mycket att erbjuda – inte enbart finska och svenska turister utan även turister från övriga EU.

För att kunna ta steget är direktflyg till Tyskland, till exempel, en stark komponent –men det kostar.

Få är de flygbolag som vågar riskera sätta upp en ny linje utan kostnadsstöd. Det görs inte heller i en handvändning utan det krävs att starka aktörer ställer sig bakom förslaget. Därutöver behöver en upphandling av en ny linje ske i nära dialog med kommissionen så att stödet står i harmoni med gällande regelverk.

Men först och främst handlar det om huruvida Åland vill göra en sådan satsning och när är inte en lämpligare tidpunkt för att diskutera en sådan satsning än nu när Åland står med dålig tillväxt och stort behov av in- och återflyttning.

Hittat fel i texten? Skriv till oss