Foto:

Det är dags att kasta in handduken nu Thörnroos

Landskapsregeringen och ansvariga tjänstemän med tidigare lantrådet Veronica Thörnroos (C) i spetsen visste att det skulle bli dyrt att säga upp avtalet gällande elhybridfärjan. Det råder det ingen tvekan om när beredningsmaterialet igår blev offentligt.

 

Det är en mycket oroväckande bild av hur det går till inom landskapsregeringen som målas upp när materialet kring elhybridfärjan igår blev offentligt. För det första råder det ingen tvekan om att landskapsregeringen vetat om omfattningen av ett eventuellt skadestånd. Förvisso har tidigare minister Christian Wikström (Ob) och tidigare lantrådet Veronica Thörnroos (C) inte kvitterat ut promemorian som advokatbyrån Widman & Co sammanställt gällande vad ett avbrytande av avtalet skulle medföra i skadestånd och vad en senarelagd trafikstart skulle medföra. Här framkommer nämligen tydligt att avtalsvärdet och att skadeståndet därmed skulle uppgå till 11 miljoner euro plus kostnader för domstolsprocess. Däremot kvitterades promemorian ut av avdelningscheferna Niklas Karlman och Yvonne Österlund – inte ansvarig minister samt sittande lantråd trots att dessa finns förberedda som mottagare av promemorian.

Att kunskapen skulle ha stannat enbart hos avdelningscheferna kan inte ses som trovärdigt och om så mot förmodan skulle vara fallet så växer sig härvan sig än större och värre.

Det råder ingen som helst tvivel om att många väljare mist sitt förtroende för Veronica Thörnroos (C) efter alla turer. Må vara att hon har delar av centerstyrelsens förtroende kvar, men i många stugor och bland många av det egna partiets kärnväljare har hon det inte. Det blir tydligt när vi ser på debatten och talar med åländska väljare. Det enda rätta för Ålands talman är att hon nu avgår. Med den härva som hela den här affären lett till så blir det omöjligt för henne att sitta kvar som talman och representera hela Åland. Det förstår alla som lyssnar på vad den allmänna opinionen säger. Däremot ska det inte stanna här. För ännu är väldigt mycket oklart och det är långt ifrån bara Thörnroos fel att vi är där vi är. Det blir allt tydligare att vi behöver få en oberoende utredning av hela förloppet från början till slut. Allt från tidigare regeringars ageranden, som tidigare infrastrukturminister Mika Nordbergs (MSÅ) förhastade beslut om upphandling till regeringen Thörnrroos avtalsbrott. Väljarna förtjänar att få veta vad som har hänt och få hela kedjan av beslut granskad. Den åländska demokratin kräver det för att någon form av förtroende ska kunna återuppstå för det politiska Åland. Det får vara slut på politiska dimridåer – nu måste sanningen fram. Det tåls även att i sammanhanget lyfta att ett flertal politiker, såväl nyvalda som icke i saken inblandade, sedan domen kom har upplevt att de får klä skott för den stora kritik som nu drabbar den åländska politikerkåren och partierna. De känner sig utpekade och orättvist behandlande. Den känslan är obefogad. Ett allmänt politikerförakt finns inte så länge man vidtar åtgärder. Står man däremot tyst och låter det hela pågå samtidigt som proppen går ur så bär även dessa politiker ansvar. Nu behövs ledarskap och tydlighet och ett kollektivt ansvarstagande från den åländska politikerkåren. Den möjligheten har inte minst de politiker som inte varit inblandad i denna soppa. Så ge nu ålänningarna den oberoende utredning som finans- och näringsutskottet nu ska beställa och få fakta på bordet – låt sedan väljarna, som vanligt, i kommande val komma med sin syn på saken.

Daniel Dahlén

Hittat fel i texten? Skriv till oss