Foto:

Yrkesutbildningen behöver stärkas

Den nordiska välfärdsmodellen är byggd av hårt arbete av kompetenta yrkesarbetare. Det finns allt färre av dem i Norden. Klyftan mellan företagens behov och tillgången på yrkesutbildad arbetskraft ökar för varje år. Det är på många sätt en kris som vi förvarnats om och redan ser konsekvenserna av.

Vi ser det i sjukvården, som har brist på sjuksköterskor eller när vi behöver en snickare, rörmokare eller elektriker. Om 10-15 år kan det saknas hundratusentals yrkesarbetare i Norden. Så vad gör vi? Arbetslivet utvecklas också snabbt och nya kompetenser efterfrågas, till exempel i batterifabriker och bilverkstäder.
De nordiska statsministrarna har formulerat visionen att Norden ska vara världens mest integrerade, hållbara och konkurrenskraftiga region år 2030. Den går inte att förverkliga utan att stärka yrkesutbildningen i Norden. Det måste bli mer attraktivt och unga människor måste se att det lönar sig att välja ett yrke. Det handlar om kvalitet, rörlighet och relevans i förhållande till arbetsmarknadens behov. Hur kommer det sig att akademiker med större frihet kan arbeta i hela Norden, medan många yrkesutbildade inte har den möjligheten?

Nordiska rådet har därför samlat aktörer som har inflytande på området i en tankesmedja. Målet har varit att dela idéer och perspektiv samt skapa ett forum där parterna kan samarbeta och utbyta erfarenheter kring hållbara lösningar.

Nordiska rådet även bjudit in de nordiska utbildnings- och näringsministrarna till ett seminarium tillsammans med utbildningssektorn och arbetsmarknadens parter i slutet av mars i Haparanda. Utan politisk vilja, samarbete och tvärsektoriella ansträngningar är det näst intill omöjligt att vända den nuvarande utvecklingen.
Unga människor är inte dumma. De förstår mycket väl vad samhället belönar, och just nu är det akademisk utbildning. Förhållandet mellan samhällets behov och det som utbildningssystemen producerar är i obalans och har varit det länge.
Därför är det viktigt att såväl ministrar som parlamentariker tar tillfället i akt. Med vår aktiva medverkan och insats kan den nordiska välfärdsmodellen fortsätta stärkas genom fortsatt arbete av skickliga yrkesutbildade händer. Det vill vi i alla fall medverka till och deltar därför på seminariet i Haparanda.
Nordiska rådets medlemmar:
Camilla Gunell (S) Ordförande i utskottet för kunskap och kultur
Mikael Lindholm (C) Medlem i utskottet för tillväxt

Hittat fel i texten? Skriv till oss