Foto:

Vindkraften kan vara ett komplement till kärnkraft

Hållbart initiativ (HI) tänker sälja bort Åland utan att veta riktigt vad de ger sig in i. De konsulter som anlitats jobbar ofta åt de man minst anar, det är sällan någon vågar göra en kritisk bedömning av vindparken. Allt låter bra, men för vems fördel? Vindkraftsbolagen vill ha avkastning på investeringen.

HI och regeringen har över huvud taget inte kunskapen att bedöma havsparkens lönsamhet för att anställa konsulter utan att veta någonting själv. Det är som att ha en bilfirma och bedöma bilens skick.
Låt folket rösta om det ska vara rättvist, men å andra sidan hur många är insatta i hur elproduktionen fungerar. Så det måste fram kunniga personer som kan ta och informera om vindkraft. Det borde finnas de på hemmaplan som kan utreda för- och nackdelar.
Det finns för många viljor i borgen som tycker satsningen är bra, men det hjälper inte att tycka – man måste veta. Det är många stora havsprojekt på gång och det finns en stor risk för överproduktion av el vid blåst. Bolagen går då med förlust.

Men kärnkraften måste finnas som reserv vid stillastående väder. Tänk er en bilfabrik där man går i treskiftsarbete. En vindkraftsdriven bilfabrik som har ström en tredje del av dagen på grund av blåsten åtta timmar om dygnet. Den måste ha tre gånger så stor tillverkning på lokaler och robotar och personal för att jämföras i kapacitet med planerbar el. Det blir konkurs.

Det är stora satsningar och blir det felbedömning så är det skattebetalarna som betalar. Våra politiker gör allt för många tabbar utan att ta konsekvenserna, det verkar vara så att man börjar få panik och tror att vindparken är en guldgruva med liten belastning på miljön. Det misstaget gjorde de som beslutade att ta bort kärnkraften, alltså de som inte var insatta i kärnkraften utan såg den som livsfarlig.
Det är nu som vi kommer att exploatera stora gruvor för att få fram mineraler till vindkraften, rena stordriften mot kärnkraftens påverkan
Det är stora ingrepp på hav och land med dessa parker som förstör lugnet som människor och djur vill ha. För ska kärnkraften helt bort har vi ingen natur kvar om den ska ska ersättas av vindkraft. Det kan bara bli ett komplement till kärnkraft. För kärnkraft.

Anonym

Hittat fel i texten? Skriv till oss