Foto:

Vindkraft och säkerhet

I takt med att vindkraften byggs ut och möllorna blir allt större har också olyckornas antal ökat. Det är också främst de nyare och större vindkraftverken som drabbas av haverier. Främsta orsaken till att haverierna ökar i de nyare vindkraftverken är det faktum att man hela tiden minskat på säkerhetsmarginalerna för att hålla priset nere. Nedan några av de senaste haverierna i Sverige:

1 september 2021: Ett 67 meter långt rotorblad bröts av från ett vindkraftverk i Björkvattnet, Ragunda kommun. Ett tillverkningsfel enligt driftbolagets egen utredning.
20 oktober 2021: Ett vindkraftverk strax utanför Skurup tappar ett rotorblad.
11 november 2021: Ett rotorblad till ett vindkraftverk i Landskrona lossnar.
3 maj 2022: Rotorblad lossnar strax söder om Tranås.
16 juli 2022: Ett 220 meter högt vindkraftverk rasar i vindkraftsparken i Viksjö utanför Härnösand.
21 juli 2022: Ett rotorblad har brustit och delar av den har fallit till marken, medan vissa delar av vingen sitter kvar. Björkvattnet, Ragunda kommun.

Tyvärr är det också så att olyckorna sällan undersöks av någon myndighet eller haverikommission utan bolaget gör en intern utredning. Myndigheterna verkar inte vara intresserade eller villiga att ta itu med problemet.

Det samma gäller våra politiker. Lagstiftningen när det gäller vindkraft släpar efter och man är så mån om att den ska byggas ut att man inte har lust att stifta några lagar som skulle försvåra eller fördyra byggandet. Tvärtom, man ser mellan fingrarna även när det gäller befintlig lagstiftning och landskapsregeringen har ju till och med aviserat att man kan luckra upp lagstiftningen för att göra det lättare att bygga.
Ett exempel är att när ett vindkraftverk ska rivas tillåter man att fundamentet lämnas kvar trots att EU:s avfallsdirektiv och vår miljölagstiftning påbjuder att när en verksamhet läggs ned ska området återställas i ursprungligt skick och materialet återvinnas eller uppbevaras på ett säkert sätt. I slutändan lär det väl bli på samhällets bekostnad att städa upp.
I Israel vill nu miljömyndigheterna stoppa all vindkraftutbyggnad i fem år för att utreda miljökonsekvenserna innan man tillåter utbyggnad.
Att läsa igenom miljökonsekvensutredningarna för vindkraftparker är mycket underhållande och jag rekommenderar varmt miljökonsekvensutredningen för Långnabba, där finns många intressanta detaljer som får en att fundera på vilka grunder tillstånden för byggandet gavs.
De problem med ljud som nu blivit aktuellt togs upp i utredningen som ett eventuellt problem. Trots det fick man bygga större möllor närmare bebyggelse än vad som undersöktes i utredningen. Nu görs en ny utredning, gissa av vem.

Åke Gustafsson

Hittat fel i texten? Skriv till oss