Foto:

Vi vill ha en kommentar från dåvarande ansvarig minister

Det undgick antagligen de flesta, men häromveckan kom beslutet från Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) gällande landskapsregeringens (LR) avslag på Ålands Konservativa Förening Urds ansökta Paf-medel om enorma 700 euro med motiveringen att vår verksamhet inte är förenlig med LR:s jämställdhetspolicy, FN:s deklaration om mänskliga rättigheter och Istanbulkonventionen.

Ålandstidningen (ÅT) hade nämligen så bråttom med att få artikeln ut i deras lördagsupplaga, som numera mest utkommer digitalt och knappast når så stor publik, att man inte ens hann invänta en kommentar av ansvarig minister Annette Holmberg-Jansson. Beslutet från HFD var nämligen till Urds fördel och en kommentar (en ursäkt drömmer vi inte ens om) hade definitivt varit på sin plats. Det var trots allt makalösa anklagelser vi pratar om här. Dock får man ge ÅT en eloge att som enda mediekanal på Åland ens uppmärksamma ärendet.

Ålandstidningen har efter avslöjandena om Sverigedemokraternas trollfabriker i ett par ledare ondgjort sig över det polariserande och splittrande debattklimat som förorsakas av att man utmålar sina politiska motståndare som fiender. Här kan vi inte vara mera eniga. Men var befinner sig ledarskribenterna varje gång politiska meningsmotståndare eller för all del helt vanliga medborgare kallas för rasister, fascister, nazister, populister, klimatförnekare, konspirationsteoretiker, antivaxxers, kvinnohatare, homofober, transfober, hot mot demokratin eller som i detta fall sådana som bryter mot mänskliga rättigheter eller idkar våld mot kvinnor?

Kan denna ensidiga rapportering vara en bidragande orsak till den konservativa högerns generellt lägre tilltro till media? Och kommer polariseringen faktiskt alltid bara från ett håll?

HFD skriver i sin dom: ”Särskilt med hänsyn till den orsak som angivits för beslutet att avslå föreningens ansökan, kan landskapsregeringens förfarande inte anses ha tillgodosett god förvaltning och ändringssökandens rättssäkerhet enligt de krav som föreskrivs i landskapets förvaltningslag.”

Rättssäkerhet är grunden i en demokrati. Åländska ministrars självsvåldiga agerande utifrån en motvilja mot vissa åsikter är inte förenligt med demokrati och rättssäkerhet utan kan snarare lukta maktmissbruk.
Vi vill uppmana Annette Holmberg-Jansson att komma med en kommentar i frågan, det tycker vi att vi förtjänar.

@DEBATT/DEBATT_Insändare_signatur:Ålands Konservativa Förening Urd rf

Hittat fel i texten? Skriv till oss