Foto:

Vi får inte glömma

Gällande artikeln i Ålandstidningen den 8 september med rubriken ”Eva-Helena är på väg till Israel med en grupp från Åland”. Upplever inte tidningen och journalisten det absurda i att offentligt lyfta fram en resa till Israel i dessa tider? Hade ni även skrivit så positivt om: ”Karl-Henrik är på väg till Krim med en grupp från Åland?”.

En ockupationsmakt som med våld tagit ett annat folks område i besittning, kringskurit bosättarnas rörelse- och demokratirättigheter och detta emot FN:s och många andra länders protester. Dessa ockupationsmakter är alla likadana och deras handlingar bör fördömas. I artikeln beskrivs programmet med besöksmål men inte med ett enda ord om Palestina eller palestiniernas situation.
Inkluderar resan ett besök i Östra Jerusalem med guidning av en palestinier som beskriver hur Israel lägger beslag på meter efter meter av deras historiska del av staden? Tänkte väl det …
Det står naturligtvis de åländska resenärerna helt fritt att göra som de vill men de ska ta sig en funderare på vad de gör. Vem stöder ni genom er resa? Stöder ni även andras ockupationshandlingar?
Hade det inte varit bättre att ligga lågt med uppgifter om denna resa – om den nu måste göras?
Här på Åland har vi varit stolta över vår solidariska aktion för Ukraina emot Putin och Ryssland. Är vi blinda för att se hur samma saker har hänt och händer på andra platser i världen?
Israel/Palestinakonflikten kan jämföras med Ryssland ockupation av Ukraina – bara med det undantaget att Palestinakonflikten pågått sedan 1948.
Men, vi får inte glömma

Humanisten Peter på Eckerö
(har tidigare arbetat i Palestinalägren)
Stefan Äng, kyrkoherde i Jomala församling, svarar:
Tack, Peter, för din insändare. Även om den till största delen är riktad till tidningen väljer jag att svara för församlingens del. Det finns goda skäl att i allmänhet reflektera över sitt resande såväl ur ett klimatperspektiv som ur ett människorättsperspektiv, i en värld där respekten för människovärdet tyvärr på många platser är på tillbakagång. Så naturligtvis också i det här fallet till ett område med en pågående långvarig konflikt. Tack för den påminnelsen! Från vår sida har vi ändå sett ett värde i att kunna erbjuda en möjlighet att besöka de platser som haft och har en oerhört central plats i de abrahamitiska världsreligionernas, inte minst kristendomens, historia.
Daniel Dahlén, chefredaktör för Ålandstidningen, svarar:
Tack Peter för dina tankar. Ålandstidningen valde att lyfta denna resa främst eftersom det är ovanligt att dylika resor arrangeras av en församling. Att en församling anordnar en resa är således en nyhet i sig. Dessutom finns det en förhoppning om att resor av den här arten medför att konflikten som pågår i området blir mer påtaglig för gemene man och kvinna samt leder till andra humanitära insatser.

Hittat fel i texten? Skriv till oss