Foto:

Varken kvinnor eller djur ska fara illa

Insändarskribenten G. David Lindström kommenterar i en insändare i Ålandstidningen den 17 maj min ledare om skärpta straff för vanvård av djur, införd den 14 maj. Han jämför straffet för vanvård av djur med straffet för våldtäkt och anser att ett villkorligt fängelsestraff för vanvård av djur är ”helt rimligt” eftersom inte heller våldtäkt, enligt honom, straffas strängare. Hans slutkläm är att vi ska sluta fokusera ”på marginella, eventuella löneskillnader mellan kvinnor och män” och mer på ”att faktiskt kriminalisera våldtäkt”.

Nu är ju våldtäkt redan kriminaliserat. Enligt strafflagen, som gäller också på Åland, är straffet för våldtäkt fängelse i minst ett och högst sex år. Om hotet vid våldtäkten är ringa är straffet fängelse i minst fyra månader och högst fyra år. Den som döms för grov våldtäkt straffas med fängelse i minst två och högst tio år. På gång är nu en samtyckeslag med modell från Sverige. Samtycke ska krävas för sexuellt umgänge och brist på samtycke ska definieras som våldtäkt.

Så här säger lagen. Att domar på mindre än två år kan utdömas som villkorliga gör att den som döms för våldtäkt kan komma undan med villkorlig dom. Där håller jag med G. David Lindström, det är en för lindrig påföljd för förövaren.

Men jag håller inte med honom om att det inte spelar så stor roll att djur missköts eftersom de ju ändå ska dödas ”för kommersiell vinst eller njutning” och sedan ätas upp. Djur ska inte vanvårdas och plågas, vare sig de slutar som biff på din tallrik eller grävs ner i skogen!

Och vi ska definitivt fortsätta fokusera på de ofta orättvisa och inte alls marginella löneskillnaderna mellan män och kvinnor. Kvinnans euro är 83 cent i snitt eftersom de kvinnodominerade branscherna har låga löner och eftersom kvinnor ännu i dag ibland får lägre lön än män för samma jobb.

Kerstin Österman

Hittat fel i texten? Skriv till oss