Foto:

Varför denna upprördhet över en utredning?

Jan Grönstrand låter publicera inlägg efter inlägg i sina försök att stoppa utredningen om ett eventuellt tunnelbygge till Föglö. I sin senaste insändare ondgör han sig över att mataffären i Kroklund ska stängas, trots goda vägförbindelser, samt hur man har tänkt att forsla stenarna från tunnelsprängningen på ett miljövänligt sätt bort från tunneln.

Jag frågar mig varför utredningen ska stoppas? Varför inte få denna fråga utredd, förhoppningsvis en sista gång, för att sedan låta lagtinget ta beslut i ärendet? Vad är det som är så skrämmande i utredningen, där kommittémedlemmarna ännu inte fattat något som helst beslut i frågan om att bygga, eller inte bygga.

Tunnelmassorna kan ju användas till en konstgjord ö i Slemmern, för att möta Mariehamns behov av mer bostadsmark. Och där kan man låta bygga ut staden med miljövänliga kvarter, och även i övrigt använda sig av de senaste rönen om hur bostäder kan byggas för att klara klimatmålen om en hållbar utveckling. Åland skulle vara först i hela världen med en sådan miljöstad, och kanske bli ett föredöme för många andra samhällen.

All utveckling är inte av ondo, vi lever i en värld som är stadd i ständig utveckling, och där har en tunnel mellan fasta Åland och ett skärgårdssamhälle en ganska liten betydelse i det stora sammanhanget.

Så låt oss därför spara kritiken över Tunnelkommitténs oförmåga att genomföra sitt uppdrag tills det finns något att kritisera, det vill säga tills tidpunkten när kommittén är klar med sitt uppdrag, och överlämnar sitt betänkande till landskapsregeringen, samt till allmänt beskådande, och förargelse, från berörda parter.

Runa Lisa Jansson

Hittat fel i texten? Skriv till oss