Foto:

Vänskapskorruption i Bollhallabeslut

Mariehamns stad planerar att sälja Bollhalla för 415.000 euro till en förening trots att ett anbud som är 235.000 euro högre har kommit in. Detta är slöseri av skattemedel, men sådant verkar ju inte S-Libbarna bry sig om.

Den 6 juni beviljade finansminister Roger Höglund (C), på enskild föredragning, Paf-medel om 207.500 euro till föreningen i syfte att köpa Bollhalla. Hur kan detta vara i samklang med regelverket för Paf-medel? Borde det inte vara en nyinvestering, och inte ett köp? Kan vi få en förklaring?
Om föreningen köper Bollhalla innebär det alltså ett sammanlagt slöseri om 442.000 euro av skattemedel.
Den bakgrundsinformation, som vi har, tyder på att hela denna härva påminner om sådant som på annat håll kallas vänskapskorruption.
Vi från Åländsk Demokrati hoppas att Mariehamnsmoderaterna står rakryggade i detta ärende och tillsammans med likasinnade kan stoppa dessa galenskaper. Skattebetalarnas intressen måste bevakas bättre!

Åländsk Demokrati Mariehamn

Hittat fel i texten? Skriv till oss