Foto:

Välgörenhet komprometterar inte Ålands radios integritet

Nej Sandra Widing, Ålands radio har inte glömt sitt uppdrag, som public service-bolag diskuterar vi till och med etiska regler och gränsdragningar ännu mer än många andra redaktioner.

Vi ska börja med brevet som Sandra Widings ledare och lördagens artikel hänvisar till som raljerande och problematisk och där Ålands radio enligt Ålandstidningen erbjuder lagtingsledamöter en PR-kupp.

Mig veterligen är en kupp något man planerar i hemlighet men den här “kuppen” har i högsta grad varit offentlig eftersom brevet skickats till samtliga åländska lagtingsledamöter. Läser man brevet framkommer det att tv-inslag ska produceras och sändas i svensk tv och i brevet betonas det positiva i att Åland får synlighet i Sverige. Det är ett brev med glimten i ögat som är skrivet för att engagera mottagaren att ställa upp på en rolig utmaning för en god sak, ingalunda är det ett brev där vi erbjuder gratis marknadsföring av politiker eller där oberoendet hos våra journalister har kompromissats.

Eftersom Ålandstidningen är orolig över vår journalistiska integritet så vill jag vara tydlig med att ingen av våra journalister varit i personlig kontakt med enskilda företag för att be dem skänka pengar till insamlingen. Kontakten med företag har skett via brev där det informerats om insamlingen och möjligheten att bidra. Avsändare har varit bolaget och inte någon av radions journalister. Jag behöver tydligen också betona att de insamlade pengarna går till välgörenhet och inte till Ålands Radio. Däremot har våra journalister arbetat med att boka in åländska profiler till de jippon som arrangeras i samband med välgörenhetsinsamlingen.

I Ålandstidningens ledare refereras också till SVT-journalisten Carina Bergfeldt och den kritik hon fått för hennes initiativ att samla in pengar till barn i Afghanistan. En ganska konstig jämförelse eftersom kritiken i det fallet handlar om att en journalist på ett public service-bolag, på sin fritid, valt ut en speciell välgörenhet att skänka pengar till och samtidigt uppmanat sina följare att göra detsamma. Detta ansåg man kunde uppfattas som att hon tog ställning för en särskild välgörenhet i ett specifikt land. I fallet med Världens Barn är det Ålands Radio som bolag som är engagerade i en insamling, inte våra enskilda journalister. Dessutom går de insamlade pengarna till en pott varifrån olika organisationer kan söka pengar. Pengarna går till barn i världen men Ålands Radio tar inte ställning till vilka organisationer som ska få pengarna.

Det är inget som hindrar att public service-bolag engagerar sig i välgörenhetsinsamlingar och inte ska det heller omöjliggöras för att man är ett litet bolag, det är också därför Ålands radio valt att samarbeta med Radiohjälpen, Sveriges radio och SVT kring en redan etablerad insamling som Världens Barn. Att sedan försöka påskina att vår journalistiska integritet skulle kompromissas för att vi jobbar mot en god sak är väldigt tråkigt.

På en liten lokalredaktion, som till exempel Ålands radio, vet man som journalist att man ena dagen kan få som uppgift att rapportera från ett trevligt familjejippo där en politiker deltar medan man nästa dag kan behöva granska samma politiker. Det här fungerar just för att journalisten har en stark journalistisk integritet och professionalitet.

Camilla Karlsson-Henderson

Redaktionschef och ansvarig utgivare

Ålands radio och tv

Hittat fel i texten? Skriv till oss