Foto:

Tungt skadestånd för ministrarna

Via min laptop i Hua Hin har jag tagit del av tingsrättens dom mot landskapsregeringen vad gäller ansvar för påstått kontraktsbrott.

Som skattebetalare i det självstyrda landskapet Åland är jag tacksam för att tingsrätten inte ålagt landskapet Åland utan landskapsregeringen, det vill säga ministrarna, att betala skadeståndet på cirka 12 miljoner euro.
Tingsrättens dom är en följd av att – de skadelidande – riktat sina yrkanden mot landskapsregeringen och inte mot landskapet. En rimlig tolkning och konsekvens av domen är att det inte bara är den sittande landskapsregeringen som svarar för skadeståndet utan att också den landskapsregering som ingick det tydligen bristfälliga avtalet bör svara för skadeståndet.
Det är möjligt att de som påstår sig ha lidit skada menar det är landskapet som ska betala men då borde man också explicit ha yrkat på detta. Domstolen ska inte behöva gissa sig till vem som ska betala skadeståndet.
Fördelat på 12-14 ministrar blir skadeståndet tungt för ministrarna att betala men de har varit medvetna om att som högavlönade förtroendevalda följer också ansvar. I sista hand kan ministrarna begära skuldsanering då det eventuella skadeståndet ska betalas.

Ulf Andersson

Hittat fel i texten? Skriv till oss