Foto:

Svårt få rätt mot vindkraftprojekt

Nu ger jag mig ut på djupt vatten eftersom min kunskap på området är begränsad och Jens Harbergs kunskap på området överstiger vida min, men han ville ju ha debatt.

Eckerö Torps samfällda skulle ha all anledning att stämma både den landbaserade fiskodlingen och vindkraften. Problemet är att vi varken hör till Sverige eller Tyskland utan till Finland och här förkastas över 90 procent av besvären som görs mot vindkraftsprojekt.
Vad gäller vindkraften drog man sjökablar i samfällda vattenområden utan att ge nån ersättning och den landbaserade fiskodlingen har förorsakat en skyddszon på 10 km genom att man släppt ut ett visst IHN-virus.
Nu vet vi inte när viruset först släpptes ut, men vattnen kring Eckerö var fulla av vandringslax i början av juni, och havsöringen är där i princip hela tiden.
Man kan väl med fog också anta att den landbaserade fiskodlingen kräver en hel del mera elenergi för att hålla vattnet i bassängerna renat och syrsatt.
Den som liksom jag rör sig på vattnet och fiskar torde kunna intyga att i år har det förekommit mera blåstång i de åländska vattnen än på länge. Det har varit gott om abborre i år, ett av de få ställen där man fortfarande fiskar flundra är i Lemland/Lumparland i närheten av fiskodlingarna på Föglö och den utrotningshotade ålen frodas vid vägbanken mellan Brändö och Åva intill fiskodlingen, så allt verkar inte negativt. Skönheten bor i ögat på betraktaren.
Harberg kan säkert också intyga att de havsbaserade vindkraftparkerna är tänkta att byggas i två av uppväxtområdena för den utrotningshotade havslaxen. Annars kan man ju fråga fiskarna var de brukade fiska lax under vintern då när havet inte var fullt av tumlare.

Åke Gustafsson

Hittat fel i texten? Skriv till oss