Foto:

En stor vild blomsterbukett till Mariehamns stad

Tack för den ögonfröjd och pollineringshjälp ni bistår stadens alla invånare med, såväl tvåbenta som flygare. Det är en sann glädje att cykla mot norra delen av staden och njuta av blomstrande och vilda partier samt blomdoft. Ni har verkligen förstått vikten av att värna biologisk mångfald, människors välmående och att förebygga klimatförändringar på ett smart sätt. Tack också för den oerhört vackra och vattenvårdande dagvattendammen i Museiparken.

Förvaltare i vår fina stad – känn er stolta – ni förtjänar verkligen alla priser som ni får och ni förtjänar blommor i mängd. Låt nu era goda exempel sprida sig vidare över hela Åland. Jag vill utmana alla kommuner att låta mångfald och vägrenar blomstra. Mer pollinering åt humlor, bin och fjärilar ger mer frukt och bär åt oss människor.

Susanne Vävare
Stolt Mariehamnare och deltidsbo i Sund (med en del blommande vägrenar)

Hittat fel i texten? Skriv till oss