Foto:

Slutspurt i riksdagen

Riksdagens arbete rivstartade genast i början av januari efter juluppehållet. Det här är sista året på denna riksdagsperiod vilket alltid betyder att en rekordstor mängd lagförslag sänds till riksdagen. Allt som ännu inte hunnit verkställas av regeringsprogrammet skickas till riksdagen tillsammans med många politiskt svåra frågor som regeringen länge väntat med.

De senaste 12 månaderna har riksdagen tagit emot 320 lagförslag, alltså nästan ett per dag i genomsnitt. Därför jobbar man nu på högtryck i utskotten med att få allt arbete klart innan riksdagsvalet. Efter valet putsas nämligen bordet och alla lagförslag som då ännu inte blivit godkända förfaller och behöver sändas på nytt till riksdagen ifall den nya regeringen så önskar att de ska fortsätta behandlas.

Det här gör bland annat grundlagsutskottets arbete extra delikat just nu. Ifall grundlagsutskottet kommer till att ett lagförslag är problematiskt i förhållande till grundlagen är tiden för att göra ändringar knapp. Ett exempel på det är förslaget till ny funktionshinderservicelag.

Lagförslaget bedömdes av grundlagsutskottet ha så många och så stora konstitutionella problem att det fanns en risk att man inte skulle hinna göra ändringar som skulle vara tillräckliga för att förslaget inte ska strida mot grundlagen. Social- och hälsovårdsutskottet gör nu tillsammans med regeringen försök till det, och det ser ut att hinna, fast tiden är knapp.

Det finns också exempel på lagförslag som vissa utskott vill att förfaller. Kommunikationsutskottet har länge behandlat ett lagförslag till ny körkortslag (som inte gäller på Åland) där körkortsåldern i praktiken skulle sänkas till 17 år. Kommunikationsutskottet har över alla partigränser bedömt förslaget så bristfälligt att man nu i slutskedet sänt det till grundlagsutskottet för bedömning.

På grund av den enorma arbetsmängd som nu finns i grundlagsutskottet finns risken att utskottet inte hinner bli klara med det, vilket också är kommunikationsutskottets förhoppning. I sådana här fall skulle det elegantaste dock vara att regeringen bara drar tillbaka lagförslaget. Om inte ens ett enda regeringsparti i riksdagen stöder lagförslaget borde man dra tillbaka det utan att de behöver bollas så länge att tiden tar slut.

Andra exempel på stora politiska frågor som riksdagen har på bordet, av de drygt 100 lagförslag som ännu ska hinna behandlas den kommande månaden, är förslaget till ny gruvlag som är mångfacetterad samt förslaget till translag, som regeringen inte varit enig om.

Samelagen är en annan fråga som regeringen inte varit enig om och som grundlagsutskottet tar i tu med nästa vecka. Förslaget till kyrkolag väntar också på behandling liksom förslaget om windfall-skatt där utlåtande redan begärts av landskapsregeringen och ny lotslag som är viktig för vissa delar av sjöfarten.

För att hantera så här många stora lagförslag samtidigt, varav många mindre som jag inte ens nämnt, förlänger man helt enkelt mötena. Grundlagsutskottet brukar ha två timmars möten per dag, men vi förlänger nu flera dagars möten till fyra-fem timmar så att vi får ut allt trots att det kommit så sent in. Bråda veckor väntar därför i riksdagen.
Mats Löfström

Hittat fel i texten? Skriv till oss