Foto:

Skamligt Marstad!

I vintras chockhöjde Marstad hyrorna med 6,5 procent och det överskred nog smärtgränsen för vad många av hyresgästerna klarar av att betala. Nu varslas om ytterligare chockhöjning med så mycket som 9,1 procent. Som argument används att det är så mycket som konsumentprisindexet stigit det senaste året. En klart bidragande orsak till stigningen är den tidigare kraftiga hyreshöjningen och att använda det som argument för en ännu kraftigare hyreshöjning är rätt magstarkt.

Det är ingen hemlighet att Marstad länge velat hålla en hög standard för att hålla ”patrasket” borta. Men nu har är ju en av de grundläggande mänskliga rättigheterna att ha tak över huvudet och i och med att långt ifrån alla har en ekonomi som möjliggör införskaffandet av egen bostad så behöver samhället tillhandahålla bostäder för den delen av befolkningen. Därför har vi kommunala bostadsbolag. Tanken med kommunägda bostadsbolag är alltså INTE att tillhandahålla bostäder för de välbeställda.

Vilka är då patrasket som är i behov av förmånliga hyresbostäder? I majoritet kvinnor, som det torde vara uppenbart för alla att har i snitt inkomster som ligger cirka 15 procent under männens. Och då i synnerhet lågavlönade ensamstående kvinnor, ensamstående kvinnor med minderåriga barn, ensamstående kvinnor som lever på små ålders- eller sjukpensioner och även män med låga inkomster.

Dessa grupper är redan nu i behov av bostadsbidrag för att få ekonomin att gå ihop. Det som ju riksdagen hotar med att sänka. Trots att nivåerna redan är oskäligt låga. För ser vi till FPA:s normer så är skälig hyra för det allmänna bostadsbidraget högst 517 euro per månad som har en bassjälvrisk på 80 procent vilket gör att i praktiken den hyra som bidraget räknas ut på är 413, 60 euro. Tar vi som exempel en person som har en bruttoinkomst på 2.200 euro och får en hyra som uppgår till 777 euro blir bostadsbidraget 36 euro, vilket är exakt detsamma som personen skulle få i bostadsbidrag om denne hade en hyra på 550 euro. För oavsett hur mycket hyrorna stiger så stiger inte bostadsbidraget.
För pensionärer är skälig hyra 624 euro per månad med en bassjälvrisk på 56,78 euro. För en person som endast har garantipension (733 euro) blir bidraget dryga 480 euro på en hyra på 777 euro. Det ger 436 euro kvar att leva på efter hyran är betald. En hyra på 550 euro ger aningen lägre bidrag, men cirka 600 euro kvar att leva på. Detta ligger ändå under relativa fattigdomsgränsen.

Så nu är min fråga; När blev det så väldigt okej att suga de sista slantarna ur de fattigaste invånarnas trasiga fickor för att medelålders välbeställda män är för inkompetenta för att få en budget att gå ihop?

Ett kommunalt bostadsbolag ska inte bedrivas som ett vinstdrivande företag. En vinst på 755.000 euro rättfärdigar inte denna makabra hyreshöjning, speciellt inte i tider där hushållens ekonomi redan är ansträngd. Och vad tänker våra tandlösa, lika verklighetsfrånvarande politiker göra åt detta? För den enda förändring som behöver göras inom Marstad är ett byte av ledningen.

Eva Ringwall
Stolt del av patrasket

Hittat fel i texten? Skriv till oss