Foto:

Självstyrelse och säkerhet

Beredningen av den nya självstyrelselagen har tagit betydligt längre än väntat. Under tiden har säkerhetsomgivningen ändrat dramatiskt. Vi kan inte kan ta säkerheten för given i Östersjöområdet, inte heller på Åland, och vi har redan kunnat höra om krigets fasor för civilbefolkningen direkt från de ukrainare som sökt skydd i Finland och på Åland. Men enligt förslaget till ny självstyrelselag skulle ålänningar fortsättningsvis vara befriade från värnplikt, medan beslut om eventuell alternativ tjänstgöring i civilförvaltningen skulle föreskrivas i rikslag med lagtingets bifall.

De senaste tidernas händelser har dock väckt frågan om vilka det är som ska försvara ålänningarna om situationen i Östersjön skulle kräva det. Hur förklarar man för finländska pojkar och flickor att de ska skickas att försvara Åland om inte ålänningarna själva gör det? I det ändrade världsläget är det aktuellt att ändra bestämmelserna om värnplikt för ålänningar som en förutsättning för den nya självstyrelselagen. Genom att göra sin andel för det gemensamma försvaret skulle ålänningar också visa att de förtjänar att utveckla och utvidga självstyrelsen vidare.

Klaus Ilmonen, juris doktor, Mariehamn

Hittat fel i texten? Skriv till oss