Foto:

Satsa på landbaserade fiskodlingar

Jens Harberg skriver en saklig och vettig insändare om vad som har skett och vad som sker i Ålands skärgårdsvatten, och vad detta leder till. Jag har bara bott här i tio år och upplevt en stadig försämring av vattnet. De som bott här länge säger att försämringen varit påtaglig i 20 år. Som alltid när det gäller miljöfrågor är det frågan om sammansatta frågor. Men som Jens Harberg säger: Vattenkvalitet är avgörande.

Pengar står mot naturens intressen. 7.000 ton fiskproduktion motsvarar ett orenat avlopp i en stad på 58.000 invånare. Jag tror att ingen ålänning tycker att det är alright att man på Åland släpper ut allt avfall orenat. Satsa då på att med investeringsbidrag från landskapet successivt stöpa om och lägga fiskodlingarna på land. Tag avfallet från fiskodling till gödning av växthusproduktion och annan odling. Det fungerar på annat håll, både tekniskt och ekonomiskt. Att skjuta bort hundratals örnar hjälper föga. Nu är det brist på mat och de B-vitaminer som fåglarna behöver. Att stöda fiskodling på land bevarar arbetstillfällen och hela Ålands framtida naturvärden, som turistindustrin lever på.
Walter Hübner
Kemiingenjör

Hittat fel i texten? Skriv till oss