Foto:

Så kan vi skydda de åländska hushållen

Den europeiska elkrisen är ett faktum. Vi vill från moderat håll ge några förslag på vad som kunde göras på Åland för att dämpa effekterna för åländska hushåll och företag. Vi uppmanar samtidigt andra åländska partier att lägga fram sina förslag för att skydda de åländska hushållen.

Förslag 1: Tillfälligt högkostnadsskydd för el enligt norsk modell. Åland hör till Sverige i elsammanhang, närmare bestämt till elområde SE3. I dagarna har det varslats om överhöga elpriser både i Sverige och på Åland. Som ett svar på detta lägger nu svenska moderaterna fram ett tillfälligt högkostnadsskydd för att dämpa hushållens ekonomi, enligt norsk modell. Med tanke på att vi hör till samma elområde finns starka skäl att överväga ett högkostnadsskydd också på Åland för att skydda de åländska elkonsumenterna.
Förslag 2: Verka för att elskatten avskaffas. Momsen för el sänktes i södra Norge till 5 procent, i Sverige är den 25 procent. Vi vill föreslå att landskapsregeringen verkar för att elskatten avskaffas temporärt, för att skydda de åländska hushållen.
Förslag 3: Köp andelar i storskalig elproduktion. Enligt den så kallade Mankala-principen kan de som köper andelar i ett kraftverk köpa el till självkostnadspris, alltså ett betydligt lägre pris. Detta går att göra åtminstone i Finland, möjligen också i Sverige. Det bör ge långsiktigt sänkta elkostnader för Åland. Vi hoppas att infrastrukturavdelningen så snart som möjligt ska få i uppdrag att göra detta.

Wille Valve

ordförande för Moderat Samling för Åland (MSÅ).

Hittat fel i texten? Skriv till oss