Foto:

Replik gällande sänkta avgifter på bioavfall

Mise kan lova en sänkning av avgifter för bioavfall baserat på de villkor och krav som finns i Landskapsregeringens principer för beviljande av investeringsstöd för biogasanläggning.

Sofie Dahlsten, verksamhetsledare Mise

Hittat fel i texten? Skriv till oss