Foto:

Rederinäringens betydelse

I början av 2020 såg Viking Line med tillförsikt på framtiden. Åtgärder under 2019 hade fått effekt och en framtidstro började återfinna sig. Planerna på det nya fartyget Viking Glory bidrog också starkt till framtidstron, äntligen ett nytt och miljövänligt fartyg. Det var nu det skulle vända, med fortsatt god service av fantastisk personal samt våra vackra nordiska skärgårdar som vy skulle resenärerna hitta tillbaka.

Men nu, ett år senare ligger flera av flottans fartyg upplagda. Kompetent personal har förlorat sin arbeten, bolagets likviditet har kraftigt försämrats och vaccinationerna i Norden har inte tagit den fart som vi hoppats. Sjöfarten har under hela pandemin hamnat i skymundan för flygbranschens högljudda rop på hjälp, i alla fall här hemma i Sverige. Den svenska regeringen har visat bristande intresse och förståelse för sjöfartens betydelse. Det behövs stöd till sjöfarten även från svenskt håll om företag och arbetstillfällen ska finnas kvar.

I vanliga fall är det en kamp om passagerarna mellan Viking Line och Tallink Silja, men den här kampen är betydligt större, den handlar om kampen för överlevnad, för båda bolagen. Så ta tillvara på ert åländska engagemang så kan vi snart se ljust på framtiden igen.

Ludwig Gustafsson, Sverige

Hittat fel i texten? Skriv till oss