Foto:

Orättvis skatt för pensionärerna Replik till

Orättvis skatt för pensionärerna
Replik till Konsument av pension. Signaturen ”konsument av pension” insinuerar att jag försöker lura folk genom att säga att en pensionär betalar sex gånger mera skatt än en arbetare med samma inkomst på 20.000 euro per år och hävdar att detta är en halvsanning.

Signaturen påpekar helt riktigt att arbetstagaren även betalar 7,15 procent i pensionsförsäkringspremie och 1,5 procent i arbetslöshetspremie. Det vore väl väldigt ologiskt att erlägga pensionspremie och arbetslöshetspremie på en pension?
För en gångs skulle försökte jag förenkla ett ekonomiskt samband genom att enbart ta upp den del, som vi faktiskt kan påverka i lagtinget. Nämligen pensionsinkomstavdraget.
Signaturen nämner att arbetaren erlägger 2130 euro i skatt och premier men arbetaren får ändå en större nettoinkomst. Pensionären får alltså ingen ekonomisk nytta av att slippa pensionspremien då samhället ”passar på ” att höja skatten sexfallt i stället.
Jag anser att det är orättvist och oetiskt att det finska och åländska skattesystemet tillsammans gör att pensionären betalar sex gånger högre skatt.
Att gå i pension innebär alltid rejält lägre inkomst. Varför skall då samhället svara med att höja skatten sexdubbelt? Vi kan påverka detta i det lagting, som jag sitter i och jag kommer att göra vad jag kan för att utjämna skillnaderna.

Stephan Toivonen
Åländsk demokrati

Hittat fel i texten? Skriv till oss