Foto:

Önskar ett slut på vägbråket

Öjvägen igen.

Som allt annat i livet så finns det olika åsikter om samma sak. I det här fallet nybygget av Öjvägen på Eckerö. Vi är fastboende på Öjarna, men delar inte skribenten ”Fastboendens” åsikter.

Öjarna är som namnet säger en övärld. I begynnelsen var det Storbybornas utmarker. Då var det båt som gällde om man skulle till Öjarna. Med åren har bebyggelsen på Öjarna ökat. Så ock trafiken. I dag har väglaget cirka 150 delägare. Trafiken är tidvis intensiv. Tunga fordon med gruslast och byggmaterial är vanligt förekommande.

I början på 1960-talet stod bron över kanalen i Käringsund klar, och det blev till att bygga väg över första ön, Främstö. Så gott som alla markägare på Främstö var tvungna att upplåta mark för vägen. Denna väg, smal och slingrig, har vi kört på ända fram till år 2020 (60 år?). Den har förstås åtgärdats något, men det har inte gått att mötas. Backa eller välja diket var alternativen. Många mindre sammanstötningar har skett. Ni måste ha Ålands sämsta väg, sade en chaufför när han kom med varor till oss.

Länge har diskussionerna om vägförbättring och anhållan om kommunal väg pågått. Detta har Vägstyrelsen arbetat för. Vi har med glädje sett fram emot bättre väg.

Så blev det så här. Vi har nu en ombyggd väg. Den är bred, vi kan mötas, god sikt med mera. Nu strandar det på pengarna. En del vill inte betala. Kommunen vill inte ta över vägen. Några vill att vägstyrelsen, som kämpat för vägen i många år, ska bytas ut. Ersättande styrelse är redan tilltänkt. Den ska bestå av de som inte betalar sin vägavgift. Intressant! Man undrar hur detta slutar.

Önskar ett slut på vägbråket och att kommunen tar sitt ansvar. Det finns alltid de som går före och uträttar och de som kommer efter och kritiserar.

Också fastboende

Hittat fel i texten? Skriv till oss