Om vaccin och solidaritet

Foto:
Linda Blix skriver: ”Att vaccinera sig är inte bara ett sätt att skydda sig själv mot sjukdom det är också en solidaritetshandling för att inte smitta andra”. Svininfluensa var även det en ”solidaritetshandling” - då människor ”solidariskt” tvingades vaccinera sig. Följdverkningarna för ett stort antal människor som drabbades av narkolepsi –med livslångt lidande som följd –känner vi alla till. Hur - mycket har Ni som tänker som Linda Blix –varit solidariska mot de som då drabbades? Inte en enda vill jag påstå. Det är så ”solidaritet” fungerar - den gäller endast i det avseende du själv vill att det ska fungera.

Linda Blix borde nog visa mer sympati för alla som inte längre är intresserade av "mediciners/vacciners" biverkningar. Flertalet behöver nog fundera mer än en gång inför detta steg - och de ska inte påverkas av någon i sitt beslut.

Osäker

Linda Blix svarar:

Biverkningarna av svininfluensavaccinet Pandemrix ska inte negligeras, det är konstaterat att drygt 200 finländare drabbades av narkolepsi vid massvaccinationen 2009. Det är sorgligt för de drabbade och uppmärksamheten kring det är berättigad.

Men att utifrån detta dra slutsatsen att alla vaccin är farliga är fel. Inga läkemedel är 100 procent säkra, beprövade vaccin är dock i huvudsak trygga.

Man måste väga fördelar mot nackdelar. Risken att skadas allvarligt eller dö av de sjukdomar vi vaccinerar mot är mycket större. På befolkningsnivå innebär det uppenbara hälsovinster.

Hittat fel i texten? Skriv till oss