Foto:

Obunden samling slösar skattemedel

En summering av den gångna mandatperioden: De vallöften som gavs, att riva upp kommunreformen och stoppa Gripö-bron och elhybriden infriades. Sen blev det inget mer.

Obunden samling och Åländsk center vid makten har blivit dyrt för ålänningarna. Det finns partier som vill utveckla genom reformer. Andra vinner val genom att bara säga nej. Obunden samling vann förra valet med att piska upp stämningen kring kommunfrågan. Den draksådden har man fått äta upp. Kommunfältet är nu mer splittrat och svagare än någonsin.
Med juristerna Måtar och Häggblom som rådgivare sades avtalet om elhybriden upp. Nu tickar skulden på med 3.000 euro om dagen.
Nu har Obunden samling en ny fråga att säga nej till, den havsbaserade vindkraften. Medan övriga partier hedersamt förbundit sig att inte göra detta högst osäkra framtidsprojekt till en valfråga, har de obundna gått all in med ett hopkok av halvsanningar och hotbilder. De ställer klimat- och miljöintressen mot varandra och piskar upp stämningen för att folk ska glömma den gångna periodens katastrofer. Detta är inte seriös politik. De obundna skapar en bild av att alla andra är förblindade av penningbegär, naiva i förhållande till ”storbolagen” och att ingen annan bryr sig om fiskar och fåglar, än mindre att rättvist fördela de eventuella intäkterna från havsvindkraften.
Det är inte sant. Det seriösa arbete som började med havsplanen går vidare. Det görs miljökonsekvensbedömningar. Experter gör undersökningar. Vid landskapsregeringen tar man fram ett underlag för att bjuda ut havsområden på ett sätt som tar hänsyn till alla aspekter som är viktiga för ålänningarna.
Det kan mycket väl hända att det inget blir. Kanske det inte blir lönsamt, kanske villkoren blir för stränga. Mycket återstår innan vi ens kommer så långt. Frågan är – ska en viktig framtida möjlighet till fossilfri energi och nya intäkter läggas i händerna på ett parti som inget vill.
Det blir dyrt och det är dumt.

Nina Fellman (S)
Camilla Gunell (S)

Hittat fel i texten? Skriv till oss