Foto:

Nya politiker behöver väljas in

Ebba Busch, som leder Kristdemokraterna i Sverige, konstaterar i ett av sina tal att ”EU som idé inte kläcktes av politiker som var oroade över böjda gurkor. EU tillkom inte för att kunna begränsa medborgarnas möjligheter till att elda upp kvistar och löv i trädgård utan EU skapades för att främja fred, frihandel och frihet.”

Även om Kristdemokraternas grupp EPP (European people`s party) är det äldsta och största partiet i Europa klarar vi inte av att ensamma vända trenden med allt mera byråkrati och förmynderi.
Jag är ändå fullt övertygad om att majoriteten av ålänningarna ställer sig bakom Kristdemokraternas tanke om närhetsprincipen (subsidiaritetsprincipen) som innebär att beslut ska tas på lägsta möjliga ändamålsenliga nivå. Enkelt uttryckt: Om jag väljer att elda eller komposterar mina löv ska EU inte lägga sig i.
För att få en ändring till stånd i beslutsfattandet behöver nya politiker väljas in, politiker som kan och vill samarbeta. Medlemmarna i Kristdemokraternas EPP kommer från alla länder i EU och traditionen kring samarbete är lång.

Under regeringsförhandlingarna för ett år sedan betonades ofta vikten av samarbete och att vår roll inom KD var att se till så regeringsförhandlingarna roddes i land trots motsättningarna mellan en del politiker som vissa gärna lyfte fram och spädde på.

Från Kristdemokraterna ser vi en styrka i samarbete oberoende av om det sker på lokalplan, nationell eller internationell nivå. Ensam är inte stark, gäller även inom politiken men fram för allt inom den europeiska politiken.

David Pettersson
Kristdemokraternas 3:e viceordförande
Kandidat i EU-valet

Hittat fel i texten? Skriv till oss